15 februari 2013

Zorgbalans regelt acute thuiszorg buiten kantooruren

Vanaf nu is er één telefoonnummer in Zuid Kennemerland voor acute thuiszorg buiten kantooruren: 023 - 8 918 918. In het weekend en op werkdagen tussen 17:00 en 8:00 uur staat dit telefoonnummer van Zorgbalans open voor hulpverleners, thuiszorgcliënten, hun familieleden en mantelzorgers. Een ervaren verpleegkundige brengt de situatie met gerichte vragen in kaart en kan zorgen dat er binnen 15 minuten een thuiszorgmedewerker voor de deur staat.

Het gaat hierbij om onvoorziene situaties bij mensen die al thuiszorg krijgen of acuut thuiszorg nodig hebben. Bijvoorbeeld doordat een infuus niet goed doorloopt, een wond extra verzorgd moet worden of doordat iemand door een val in het weekend onverwacht thuiszorg nodig heeft. Mensen voor wie acute thuiszorg wordt ingeroepen, blijven gewoon cliënt van hun eigen thuiszorgorganisatie. Zorgbalans regelt de acute thuiszorg buiten kantooruren met de uitgangspunten: eenvoud, doelmatigheid en kwaliteit.

Serviceorganisaties zoals Servicepaspoort die alarmopvolging aanbieden, kunnen ook van de deze zorgdienstverlening gebruikmaken. Voor de toekomst ziet Zorgbalans mogelijkheden voor verdere samenwerking met de huisartsenposten en spoedeisende hulp. Voor acute medische hulp blijft de route: bellen met de huisartsenpost of alarmnummer 112.

Regionaal plan

Tot 1 januari 2013 werd de acute thuiszorg in Zuid Kennemerland geregeld door de afzonderlijke thuiszorgorganisaties. Zorgkantoor Achmea wilde één plan voor de hele regio en heeft thuiszorgorganisaties uitgenodigd een voorstel te doen. De plannen van Zorgbalans en ViVa! Zorggroep zijn nu goedgekeurd. Zorgbalans neemt daarmee de acute thuiszorg in Zuid Kennemerland* voor haar rekening en ViVa! Zorggroep doet dat in Midden Kennemerland.

Hiermee zijn thuiszorgcliënten in de regio Kennemerland verzekerd van goede acute thuiszorg in de avond, nacht en het weekend. Volgens zorgkantoor Achmea een basisvoorwaarde om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

*In dit regioplan omvat Zuid Kennemerland de plaatsen: Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Aerdenhout, Zandvoort, Bloemendaal, Velserbroek, Santpoort en IJmuiden.

Het hele persbericht lees je hier

 

Meer nieuws...