Aad Koster treedt toe tot Raad van Toezicht & Advies

08-12-2015 | Rubriek(en): Nieuws


Aad Koster, tot 1 november jl. directeur van ActiZ, treedt per 1 januari 2016 toe tot de Raad van Toezicht & Advies van Zorgbalans. Hij volgt Pieter Hermsen op, die aftreedt in verband met het verstrijken van zijn maximale zittingstermijn.

Aad Koster was gedurende 10 jaar directeur van ActiZ, de brancheorganisatie van zorgorganisaties in de ouderen- en thuiszorg, de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Op dit moment is hij tevens voorzitter van The European Association of Homes and Services for the Ageing (EAHSA), het Europese platform voor aanbieders van zorg, welzijn en wonen voor ouderen. Binnen de Raad van Toezicht & Advies van Zorgbalans volgt hij Pieter Hermsen op die binnenkort afscheid neemt.

Marlies Ott, voorzitter van de Raad van Toezicht & Advies: “We zijn trots dat Aad Koster bereid is toe te treden tot onze Raad van Toezicht & Advies. Zijn kennis van het VVT landschap, nu en in de toekomst, is evident. Dit tezamen met zijn deskundigheid op HRM gebied, zijn netwerk en zijn warme betrokkenheid bij ouderen, maken hem een uitstekende opvolger van Pieter Hermsen op de kwaliteitszetel van de OR.”

Pieter Hermsen is sinds 2007 lid van de Raad van Toezicht & Advies. Hij bezette de kwaliteitszetel van OR, en had de aandachtsgebieden Zorg, HR en Kwaliteit. Daarnaast was hij vicevoorzitter en lid van de remuneratiecommissie. In het dagelijks leven is hij sinds 1 december jl. bestuurder van Severinus, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, in Zuidoost Brabant. De afgelopen jaren was hij bestuurder van Maasduinen. Per 1 januari 2016 trekt hij zich terug als lid van de Raad.

Anja Schouten, voorzitter Raad van Bestuur van Zorgbalans: “Pieter Hermsen is de afgelopen jaren voor ons een zeer gewaardeerde gesprekspartner en toezichthouder geweest. Zijn inbreng was altijd betrokken en deskundig, zowel op HRM onderwerpen en medezeggenschap, maar ook vanuit zijn eigen praktijk als professional en bestuurder. Juist bij ingewikkelde besluiten zag hij kans om de mens – cliënt of medewerker – in beeld te houden. En bovenal is Pieter Hermsen een ontzettend fijn mens.”

De Raad van Toezicht & Advies heeft de taak de organisatiedoelen, de strategie en het beleid van Zorgbalans in algemene zin te beoordelen. Daarvoor volgt de Raad de resultaten en prestaties van de inhoudelijke zorg, de zorglocaties en de zorgorganisatie. Door de verschillende achtergronden, ervaringen en kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht & Advies van Zorgbalans, zijn zij samen in staat hun taak kwalitatief goed uit te voeren.

De Raad van Toezicht & Advies van Zorgbalans bestaat per 1 januari 2016 uit:

  • mevrouw E.M. Ott, voorzitter
  • mevrouw A.E.M. Coppens
  • de heer M. de Bruine
  • de heer A.S.L. van Veen
  • de heer A. Koster
Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder