Belangrijkste ontwikkelingen coronavirus

27-03-2020 | Rubriek(en): Corona

De coronamaatregelen treffen ons allemaal. We hebben allemaal onze eigen bezorgdheid. De bescherming van uw eigen gezondheid en iedereen die u dierbaar is staat centraal. Het verdriet dat u deze periode niet op bezoek kunt bij uw (groot)vader of (groot)moeder, uw partner, uw (klein)kinderen en andere bekenden. Dat u tijdelijk geen (of minder) mantelzorg of vrijwilligerswerk kunt doen, vanwege de landelijke maatregelen en de sluiting van de woonzorglocaties en ontmoetingscentra. En de confronterende werkelijkheid dat veel mensen ernstig ziek zijn, ziek gaan worden en er mensen zullen overlijden aan corona. We weten niet hoe lang de maatregelen nog van kracht zijn, we zullen daar samen mee om moeten gaan. Samen kunnen we deze crisis aan.

Het is hartverwarmend welke initiatieven worden ondernomen om onze cliënten en medewerkers een hart onder de riem te steken. Kaarten, bloemen, een draaiorgel, muzikanten en nog veel meer mooie initiatieven. Dat wordt zeer gewaardeerd! Wij delen deze op onze social media, website en ook in de media is hier gelukkig voldoende aandacht voor.

Met dit bericht informeren we u over de belangrijkste ontwikkelingen:

Landelijke maatregelen aangescherpt
Maandagavond 23 maart zijn de landelijke maatregelen weer aangescherpt. Het is heel belangrijk dat u zich strikt blijft houden aan de geldende landelijke maatregelen en hygiëneregels, ook in uw privésituatie.

Geen bezoek en vrijwilligers woonzorglocaties
Zoals bekend, hebben wij onze woonzorglocaties per vrijdag 20 maart 2020 helaas moeten sluiten voor zowel bezoekers als vrijwilligers. Hoewel dit een zeer ingrijpende maatregel is voor onze bewoners en hun naasten, doen we er alles aan om het onze bewoners zo comfortabel mogelijk te maken. De tuinen van onze woonzorglocaties zijn op dit moment alleen toegankelijk voor onze bewoners. Bij de woonzorglocaties met alleen openbare ruimten, zoeken we naar mogelijkheden om een afgeschermde tuin te creëren. Daarnaast hebben we extra iPads om via beeldbellen het contact tussen onze cliënten en hun naasten tot stand te brengen.

Noodlocatie Kennemerland VVT COVID Unit
In de veiligheidsregio Kennemerland werken alle organisaties samen om de toekomstige zorgvraag, in verband met coronabesmetting, goed aan te kunnen. Om de verwijzingen van cliënten door huisartsen en uitstroom uit het ziekenhuis goed te laten verlopen, zijn in de regio Kennemerland meerdere VVT COVID Units geopend. In Zuid-Kennemerland ging deze unit op donderdag 26 maart 2020 open (Sint Jacobkliniek te Haarlem). Deze locaties zijn nadrukkelijk bedoeld voor alle cliënten uit de thuissituatie in Zuid-Kennemerland en voor cliënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen en zorg nodig hebben. Naast deze VVT COVID Unit heeft ook de GGD een noodvoorziening geopend voor mensen die niet thuis kunnen blijven.

Zorgbalans COVID Unit in Zuiderhout
Wanneer een bewoner van één van onze woonzorglocaties besmet is met het coronavirus (of een sterke verdenking op), wordt zorg in isolatie op de woonzorglocatie geboden. Vanaf donderdag 26 maart 2020 zijn wij binnen Zorgbalans over gegaan op cohortverpleging en verhuizen bewoners met een (sterk vermoeden van een) coronabesmetting in principe tijdelijk naar onze locatie Zuiderhout. We maken deze keuze om de andere bewoners en medewerkers te beschermen tegen verdere verspreiding en om het woonklimaat op de woonzorglocatie zoveel als mogelijk te behouden (voor zover dat kan met de landelijke maatregelen). Daarnaast kunnen hier in specifieke situaties wijkzorgcliënten bij Zorgbalans tijdelijk worden opgenomen.

Veel waardering
Het kan niet genoeg gezegd worden: we hebben heel veel waardering voor ieders inzet onder deze uitdagende en bijzondere omstandigheden. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor alle collega’s die dagelijks in zeer lastige omstandigheden voor onze cliënten zorgen. Iedere dag doen we samen wat we kunnen voor onze cliënten die onze zorg, aandacht en begeleiding nodig hebben. Ook u bent daarin een onmisbare schakel. Veel dank hiervoor!

En vergeet niet: zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen en wees alert op ieders gezondheid!

Met vriendelijke groet,

Tamara Pieterse
Bestuurder Zorgbalans

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder