Vrijwilligers

Nel Langeveld is al 23 jaar vrijwilligster in De Heemhaven.

Vroeger werkte ze in de kapsalon van het huis, maar door omstandigheden moest ze stoppen met werken. Nu doet ze al jaren met veel plezier vrijwilligerswerk. Tijdens corona miste ze het enorm.

Soms liep ze buiten te wandelen langs De Heemhaven en zag de mensen van op afstand in de tuin. Ook las ze een keer in de krant dat er iemand was overleden met wie ze veel optrok. Het was voor de vrijwilligers moeilijk dat ze het huis niet meer in mochten. En ook voor de medewerkers: de vrijwilligers kunnen hen toch veel uit handen nemen.

Nel staat op de foto in De Heemhaven. Op een van de plekken waar altijd zoveel leuke dingen werden gedaan. Nel is laatst weer voor het eerst naar een borrelmiddag geweest. Ze is blij dat dat nu weer kan.