Externe psychologen ondersteunen Zorgbalansmedewerkers

Sacha van Boxtel is één van de psychologen van Villa Uitzicht die aanwezig waren op de woonzorglocaties van Zorgbalans om met medewerkers te praten en hen tips te geven hoe mentaal met de situatie om te gaan.

Vanaf de eerste corona-uitbraak onder bewoners en medewerkers in maart 2020 zijn wij bijna dagelijks in contact geweest met medewerkers van Zorgbalans om hen mentale ondersteuning te geven. Aansluitend bij wat er op dat moment nodig was, waren we op een centrale plek van verschillende woonzorglocaties van Zorgbalans aanwezig om gesprekken te voeren. We hebben – al dan niet op verzoek van de leidinggevende – individuele gesprekken met medewerkers gevoerd en/of teams gesproken na een uitbraak op een locatie. Ook hebben we met medewerkers via de telefoon of via beeldbellen gesproken. In sommige gevallen hebben wij medewerkers een aantal keer gezien op de locatie van Villa Uitzicht in Haarlem.

Diverse emoties kwamen voorbij
Heel veel verschillende onderwerpen zijn aan bod geweest. Een belangrijk doel was samen met jullie stil te staan bij hoe het met je is. Dat lijkt een open deur, maar in de hectiek van de gebeurtenissen is stilstaan bij hoe het met jezelf is iets wat er maar al te gemakkelijk bij inschiet. Vanuit onze ervaring hebben we daarbij gekeken welke dingen die jullie ons vertelden ‘normale’ reacties waren op abnormale omstandigheden. Zo spraken we over het onrustiger slapen, het omgaan met prikkelbaarheid, huilbuien of even niets voelen. Ook spraken we over gevoelens van machteloosheid, het gevoel tekort te schieten of over schuldgevoel. Gevoelens van boosheid en frustraties kwamen ook voorbij. Boosheid bijvoorbeeld over de wisselende regels voor het gebruik van beschermende middelen, frustratie in het omgaan met familieleden of het omgaan met elkaar. Daar waar mogelijk, hebben we tips en adviezen gegeven hoe om te gaan met deze lastige gevoelens en wat belangrijk is om een gezonde balans te behouden.

Soms hebben we even wat meer gedaan. Als er bijvoorbeeld sprake was van het last houden van nare herinneringsbeelden aan aangrijpende situaties, zoals het aangrijpende overlijden van een geliefde bewoner, een eigen angstige situatie door COVID-19 of andere gebeurtenissen waardoor het niet lukte om iets los te laten. In die gevallen hebben we wat vaker afgesproken en een behandeling met EMDR gedaan. Dit heeft het herstel versneld en soms uitval voorkomen.

Samen de schouders eronder zetten
Wat ons getroffen heeft, is hoezeer alle medewerkers, leidinggevenden en bewoners van Zorgbalans het voor hun kiezen hebben gekregen, hoeveel dit bij iedereen teweeg heeft gebracht en hoe betrokken, bevlogen en toegewijd er in de organisatie met elkaar en met de bewoners wordt omgegaan. En dat is echt heel belangrijk. Het gevoel hier samen de schouders onder te zetten is een belangrijke bescherming tegen het ontwikkelen van psychische klachten en versterkt de veerkracht als er zo’n groot beroep op je wordt gedaan. Het boek dat gemaakt is, geeft een prachtige weerslag van de afgelopen periode.

Nazorg blijft belangrijk
Corona zal nog een tijd van invloed zijn op onze manier van leven en werken. Daarom biedt Zorgbalans jou als medewerker de mogelijkheid om ook de komende tijd van onze ondersteuning gebruik te maken. Je kunt hiervoor zelf een contactmoment afspreken door in het formulier aan te geven wanneer en hoe je wil dat er contact met je wordt opgenomen. Ook kun je ons bellen op het Villa Uitzicht direct contact nummer via 023 – 2014110. Hierop kun je inspreken wanneer je contact wil. Zorgbalans vindt het fijn als je dit met je leidinggevende afstemt, maar je hoeft aan hem of haar geen toestemming te vragen.

Ook voor leidinggevenden blijft het mogelijk contact met ons op te nemen bij een wens tot ondersteuning voor een medewerker, voor teamondersteuning en voor eigen vragen. Hiervoor kunnen beide contactmogelijkheden worden gebruikt.

Sacha van Boxtel
Psycholoog Villa Uitzicht

Beeld: Kleimannetje van Caren van Herwaarden