Nazorg voor Zorgbalansmedewerkers

Erik Schaap, casemanager re-integratie bij Zorgbalans, blikt in onderstaand blog terug op de coronaperiode en vertelt wat Zorgbalans jou als medewerker kan bieden aan nazorg.

Alhoewel ik vanwege de coronamaatregelen thuis moest werken, was COVID-19 in het voorjaar van 2020 voor mij een onderwerp uit de krant en het journaal. Maar toen onze directeur Wonen & Revalidatie mij op een vrijdagmorgen belde, kwam corona mijn eigen wereld binnen. Er was een corona-uitbraak in Kennemerduin. Verschillende medewerkers waren ziek. Er werd mij gevraagd deze medewerkers te bellen om hen een coronatest aan te bieden. In revalidatiecentrum Zuiderhout had Zorgbalans in allerijl een teststraat ingericht. Ik informeerde de medewerkers over de mogelijkheid om zich daar te laten testen en had een kort gesprek met hen. Ik had het gevoel dat de medewerkers het belletje op prijs stelden en als steun ervaarden in onzekere tijden. Bijna alle medewerkers maakten gebruik van het aanbod om zich te laten testen.

WimJan Egtberts (de directeur Wonen & Revalidatie) had mij gevraagd de medewerkers te bellen omdat ik, samen met mijn collega’s Natasja Bisschop en Klaas Dijkstra, casemanager re-integratie bij Zorgbalans ben. In deze functie ondersteunen wij medewerkers die zich voor langere tijd ziek moeten melden en hun leidinggevenden en teams bij de weg terug naar werk. Wij kunnen hen helpen bij het opstellen en evalueren van hun plan van aanpak naar werkhervatting. Ook kunnen wij meedenken over mogelijkheden om re-integratie te bevorderen, zoals het laten plannen van een consult bij de bedrijfsarts.

De meeste medewerkers die een positieve coronatest hebben gehad, zijn inmiddels weer aan het werk. Ikzelf heb op dit moment nog met vijf medewerkers contact die na een coronabesmetting bezig zijn met hun re-integratie.

Onbekend virus
Voor iedereen was corona nieuw, ook voor de bedrijfsarts en de casemanagers. Ik merkte dat het de bedrijfsarts ook onzeker maakte. Er was nauwelijks iets bekend over het verloop van het virus. De bedrijfsarts moest zijn adviezen baseren op de medische kennis die op hetzelfde moment wereldwijd verzameld werd. In deze onzekere tijden waarin medewerkers afscheid moesten nemen van bewoners en cliënten die zij soms jarenlang hadden verzorgd, extra werkdruk hadden en zich zorgen maakten over hun familie en zichzelf, moest Zorgbalans acties bedenken om corona te bestrijden en werknemers zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Ik noem hieronder een aantal acties die zijn ingezet tijdens de eerste coronagolf:

  • WimJan Egtberts (directeur Wonen & Revalidatie) was aanwezig op de woonzorglocatie waar een corona-uitbraak was om zo dicht bij het vuur te zijn en te zien wat er nodig was.
  • Leidinggevenden en teams gaven elkaar extra aandacht door hun ervaringen met elkaar te bespreken.
  • Psychologen van Villa Uitzicht waren aanwezig op de woonzorglocaties om met medewerkers te praten en hen tips te geven hoe mentaal met de situatie om te gaan.
  • Er kwamen corona-updates van het bestuur, namens het corona crisisteam.
  • Er was een telefoonnummer beschikbaar waar medewerkers hun zorgen en vragen over COVID-19 en de coronamaatregelen konden delen met de casemanagers en HR-adviseurs.
  • Er werd een eigen testfaciliteit ingericht, waardoor medewerkers direct getest konden worden en al snel de uitslag hadden.
  • De Hygiëne en Infectiepreventiecommissie van Zorgbalans adviseerde over hoe er binnen de gegeven situatie zo veilig mogelijk gewerkt kon worden.

Alhoewel de grootste coronagolven achter ons lijken te liggen, kunnen medewerkers last hebben van de nasleep van deze crisis. Zorgbalans biedt daarom nog altijd ondersteuning aan.

Nazorg voor medewerkers
Heb jij last, lichamelijk of mentaal, dan raden we je aan om contact op te nemen met je leidinggevende, teamcoach of casemanager re-integratie. Zij kunnen een luisterend oor bieden en je kunt met hen van gedachten wisselen over wat jou kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan een consult bij de bedrijfsarts die je kan doorverwijzen naar gespecialiseerde revalidatiebehandelaars of naar C-support, een organisatie die nazorg kan bieden aan (ex)coronapatiënten. Ook andere middelen kunnen ingezet worden, zoals een gesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker, geestelijk verzorgers en externe psychologen.

Tot slot kunnen leidinggevenden, teamcoaches en de casemanagers re-integratie je helpen bij het bespreekbaar maken van zorgen en vragen in je team. Kortom: als je vragen, zorgen of iets anders over corona en werken bij Zorgbalans hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Erik Schaap
Casemanager re-integratie Zorgbalans

Beeld: When We Come Close van Caren van Herwaarden