Sociale Benadering Dementie

In 2019 zijn Zorgbalans en Anne-Mei The (hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie) – in samenwerking met het toenmalige Haarlem Effect – gestart met de Sociale Benadering Dementie in Haarlem. De Sociale Benadering Dementie benadert dementie niet overwegend als ziekte, maar heeft zoveel mogelijk oog voor wat nog wél mogelijk is zodat mensen met dementie blijven meetellen in onze samenleving. Door op een andere manier te kijken naar de zorg en ondersteuning die mensen met dementie nodig hebben, ontstaat ruimte. Ruimte om meer te zien dan de hulpvraag en het probleem, ruimte voor de gehele mens in zijn eigen leefwereld.

Geen zorgachtergrond
Het Sociale Benaderingsteam bestaat uit medewerkers zonder zorgachtergrond, maar mét talent op het gebied van improviseren en meebewegen en een achtergrond in bijvoorbeeld muziek en kunst. Door een nieuw type medewerker in de zorg te introduceren, anticiperen we op de toenemende zorgvraag van de toekomst en brengen we veelzijdigheid en kleur in de ouderenzorg.

Twee Sociale Benaderingsteams
In Haarlem Zuid-West (Leidsebuurt, Leidsevaartbuurt, Koninginnebuurt en het Houtvaartkwartier) is sinds 2019 het eerste Sociale Benaderingsteam actief en in 2021 is een tweede team gestart in Haarlem Oost (Amsterdamsebuurt, Slachthuisbuurt en Parkwijk). Deze Sociale Benaderingsteams ondersteunen thuiswonende mensen met dementie en zijn of haar naasten en denken mee met vragen zoals: “Waar kan ik terecht?” “Hoe kan ik blijven doen wat ik graag doe?” en “Hoe ga ik om met relaties die veranderen?”. De teams werken hierbij samen met studenten en vrijwilligers. Dichtbij, in de wijk, met aandacht voor de impact van dementie op het dage­lijks leven.

Social Trial
Sinds 2021 is Haarlem aangesloten als officiële Social Trial, waarin de impact van de Sociale Benadering Dementie wordt onderzocht. De Social Trial betreft een samenwerking tussen  gemeente Haarlem (de lokale bestuurder), Zilveren Kruis (als financier en verzekeraar), Alzheimer Zuid-Kennemerland (belangenbehartiger en medefinancier van de Social Trial), het toenmalige Haarlem Effect (een lokale welzijnsorganisatie, inmiddels opgegaan in Buurts) en Zorgbalans (zorgaanbieder en sinds 2019 kwartiermaker op dit gebied). De interne monitoring wordt uitgevoerd onder begeleiding van PwC en de Tao of Care van Anne-Mei The.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie in de folder of neem contact op met het Sociale Benaderingsteam via socialebenadering@zorgbalans.nl.