Directieteam gaat Zorgbalans leiden

27-12-2016 | Rubriek(en): Nieuws

‘Goede zorg, goed werk en (economisch) duurzaam’, dat zijn de belangrijkste doelstellingen uit de strategische agenda van Zorgbalans tot 2020. Op basis hiervan past de ouderenzorgorganisatie per 1 januari haar topstructuur aan.

 

De doelstellingen uit de nieuwe strategische agenda vragen om een smalle overhead die goed aanspreekbaar en inhoudelijk stevig betrokken is. Daarom zal een directieteam bestaande uit WimJan Egtberts, Inge Veenstra (directeuren zorg) en Jelle van Netten (directeur ondersteuning) onder voorzitterschap van Anja Schouten (bestuursvoorzitter) de organisatie leiden op weg naar realisatie van de ambities.

 

Zelforganiserende teams

In Zorgbalans’ visie op goede zorg staat het aangaan van een relatie centraal. Daarvoor is het belangrijk dat cliënten, hun familie & vrienden en medewerkers een overzichtelijk aantal vaste gezichten ontmoeten. Zorgbalans streeft ernaar om overal in kleine zelforganiserende teams te werken, in zowel de buurtteams, de ontmoetingscentra als de woonzorgcentra. Bij de woonzorgcentra blijven leidinggevenden werken om de zelforganiserende teams te faciliteren en inspireren. De lijn van zelforganisatie wordt tevens doorgetrokken naar de ondersteuning.

 

Brede ondersteuning van de kleine top

De nieuwe topstructuur is zo klein mogelijk gehouden. Om beperkingen in het denken te voorkomen, wordt bij belangrijke besluiten een vaste groep experts uit de organisatie geraadpleegd: het directieberaad. Voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en werkwijzen worden ‘samenwerkingscirkels’ gevormd. Aan deze groepen nemen medewerkers deel op basis van hun inhoudelijke deskundigheid.

 

Personele invulling

De nieuwe topstructuur wordt ingevuld met mensen die de afgelopen jaren ook al bij Zorgbalans werkten en daarmee aan de basis staan van de gezonde en lerende organisatie die het nu is. Eduard van Bockel (huidig lid van de Raad van Bestuur) heeft in oktober zijn keuze bekend gemaakt om zijn loopbaan vanaf 1 maart 2017 elders voort te zetten. De overige leden van het huidige Management Team zullen binnen Zorgbalans een nieuwe plek innemen waar zij hun expertise en betrokkenheid kunnen blijven inzetten.

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder