IGZ maakt gegevens over kwaliteit van zorg openbaar

20-02-2017 | Rubriek(en): Nieuws

Verpleeghuizen hebben afgelopen najaar vragen beantwoord over de veiligheid van hun zorg in 2015. Op verzoek van de Taskforce Waardigheid & Trots heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die informatie op 31 januari 2017 grotendeels openbaar gemaakt. De zorgorganisaties en de IGZ zetten met deze publicatie een eerste stap richting meer transparantie.
Veel cliëntenorganisaties, zorgverleners, zorgkantoren en bestuurders werken samen in het verbeterprogramma Waardigheid & Trots. Dat is het programma om de kwaliteit in verpleeghuizen verder te verbeteren en transparanter te maken. Samen bepaalden zij welke gegevens (indicatoren) zij gebruiken om een beeld te geven van de kwaliteit van zorg. Zij vroegen de IGZ deze gegevens bij de instellingen uit te vragen. Ook vroegen zij deze informatie te gebruiken bij het toezicht en openbaar te maken.

Vragenlijst
Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties vulden afgelopen najaar een lijst met vragen in over de stand van zaken in 2015. Bijvoorbeeld: schrijven zorgmedewerkers in het cliëntdossier goed op welke zorg een cliënt nodig heeft? Worden vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd? Gebruikt een verpleeghuis klachten van cliënten of familie om de zorg te verbeteren?

Kiezen voor transparantie
In totaal heeft de IGZ van ruim 2300 locaties gegevens uitgevraagd. Zorgaanbieders zijn verplicht deze gegevens ten behoeve van het toezicht aan de IGZ te leveren. Voor het openbaar maken van de gegevens konden zorgaanbieders apart toestemming geven. Voor iets meer dan 1700 locaties (73%) is toestemming gegeven om de informatie op de website van de IGZ te plaatsen. Voor ruim 1.500 locaties (64%) is ook toestemming gegeven om de informatie op www.kiesbeter.nl en op www.zorgkaartnederland.nl te publiceren.
Niet alle organisaties hebben dus toestemming gegeven om de informatie te publiceren. Zorgbalans heeft er wel voor gekozen om toestemming te geven voor openbaarmaking van haar gegevens op de websites van de IGZ, Zorgkaart Nederland en Kiesbeter. De snelste manier om de rapporten te vinden is op zorgkaartnederland.nl. Ga naar de locatie die je zoekt en klik op het tabblad ‘kwaliteit’.

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder