Raad van Toezicht & Advies

De Raad van Toezicht & Advies (RvT&A) van Zorgbalans houdt, als werkgever van het Directieteam, toezicht op het behalen van de doelen die afgesproken zijn. Naast deze wettelijke taken adviseert de RvT&A  het Directieteam.

Tweemaandelijks vindt er een overleg plaats tussen RvT&A en de bestuursvoorzitter van het Directieteam en worden actuele onderwerpen besproken. Met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad overlegt de RvT&A twee keer per jaar. Daarnaast voeren de leden meermaals per jaar kennismakingsgesprekken met bewoners en cliënten en nemen ze deel aan verschillende commissies.  Sinds 2017 nemen ze ook deel aan themabesprekingen over de drie belangrijkste doelstellingen van Zorgbalans: Goede Zorg, Goed Werk en Economische Continuïteit. Dit alles met het doel zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over wat er echt belangrijk is voor de cliënten en medewerkers van Zorgbalans.

In de Toezichtvisie en het Reglement leest u meer informatie over de werkwijze en de rol van de Raad van Toezicht & Advies.

De Raad van Toezicht & Advies bestaat uit: