Aad Koster

Naam: Aad Koster
Functie in dagelijks leven: Voorzitter RvT Beweging 3.0, voorzitter RvT Driestroom, bestuurder Alleszelf.nl B.V., voorzitter NVTZ, vice-voorzitter European Ageing Network, bestuurslid Stichting UP!
Functie in de RvT: lid RvT, OR zetel, lid commissies Goed Werk en Goede Zorg.
Lid van de RvT sinds: 1 januari 2016

Hoe bent u in aanraking met Zorgbalans gekomen?
Ik was al actief bij diverse organisaties op het terrein van ouderenzorg en verenigingen toen ik op voordracht van de OR bij Zorgbalans lid werd van de RvT.

Affiniteit met de ouderenzorg?
Affiniteit met de ouderenzorg is door al die jaren actief te zijn in de ouderenzorg alleen maar gegroeid. Door mijn werk had ik het voorrecht om op heel veel plekken in het land prachtige voorbeelden te zien hoe professionals samen met mantelzorg en vrijwilligers ouderen ondersteunden om zo lang mogelijk hun eigen leven te leiden. Thuis, op woonzorglocaties of in de ontmoetingscentra gebeurt dit met veel betrokkenheid. Als je dat eenmaal ervaren hebt, raak je die band met de ouderenzorg niet meer kwijt.

Welke kennis en ervaring op werkgebied heeft u allemaal?
Ik ben sinds 1990 werkzaam bij landelijke brancheverenigingen voor de zorg. Tot en met 31 december 2015 ben ik gedurende 10 jaar directeur geweest van ActiZ, de branchevereniging voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Ik heb mij dus al lange tijd intensief bezig gehouden met allerlei aspecten van de ouderenzorg vanuit diverse invalshoeken (beleid, kwaliteit, werkgeverszaken, arbeidsmarkt, financiering, etc.).

Wat is uw specifieke aandachtsgebied?
Ik houd mij in de RvT vooral bezig met de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van het werk.