Marlies Ott

Naam: Marlies Ott
Functie in het dagelijks leven: Auditor van de NVZD vereniging van bestuurders in de zorg, lid RvT van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, lid Governance commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.
Functie in de RvT: voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie, lid commissie Goed Werk.
Lid sinds: 2015

Hoe bent u in aanraking met Zorgbalans gekomen?
Ik was al een aantal jaren toezichthouder bij een ouderenzorginstelling toen ik uitgenodigd werd te solliciteren bij Zorgbalans.

Affiniteit met de ouderenzorg?
Mensen thuis helpen zodat zij thuis kunnen blijven wonen is prachtig werk. Mensen een thuis bieden als ze niet meer op zich zelf kunnen wonen ook. Als dat lukt heb je reden om trots te zijn. Ik ben blij om daar aan mee te mogen werken.

Welke kennis en ervaring op werkgebied heeft u allemaal?
Door mijn werk met managers en bestuurders blijf ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen en veranderingen in de zorgsector. Ook mijn ervaring als toezichthouder helpt. Ik ben al meer dan tien jaar actief als toezichthouder van zorginstellingen (naast ouderenzorg, o.a. ziekenhuis en GGZ instelling). Ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog geworden omdat ik geïnteresseerd ben in mensen en hun werk. Je kunt van werk heel gelukkig worden, maar ook heel ongelukkig, en de kunst is het zo te organiseren dat het leuk is en blijft. Die interesse heb ik nog steeds. Gesprekken daarover vervelen me nooit.

Wat is uw specifieke aandachtsgebied?
Als voorzitter ben ik lid van de Remuneratiecommissie. Daarnaast neem ik deel aan de commissie Goed Werk. Maar via de RvT bijeenkomsten ben ik natuurlijk bij alle drie de thema’s betrokken: Goede Zorg, Goed Werk en Economische continuïteit. Alle drie belangrijk voor een goede balans in de zorg!