Ton van Veen

Naam: Ton van Veen
Functie in dagelijks leven: Financieel Directeur Rijnstate ziekenhuis
Functie in de RvT: lid RvT en lid commissie Economisch Duurzaam
Lid sinds: 2015

Hoe bent u in aanraking met Zorgbalans gekomen?
Na afronding van mijn MBA opleiding in 2012 wilde ik weer bij een zorginstelling tot de RvT toetreden. In het verleden was ik al lid van de Raad van Toezicht van een huisartsenlaboratorium geweest. Bij Zorgbalans was een vacature voor een lid van de RvT en de auditcommissie en daar heb ik op gesolliciteerd. Door mijn ruime ervaring in de ziekenhuissector denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan de uitdagingen en de veranderingen in Zorgbalans.

Affiniteit met de ouderenzorg?
Mijn echtgenote is werkzaam in de intramurale somatische zorg. Haar ervaringen leren mij veel over de uitdagingen en spanningen van de medewerkers van Zorgbalans in het primaire proces.

Welke kennis en ervaring op werkgebied heeft u allemaal?
Tot nu toe ben ik werkzaam geweest in de zorgsector. Bij PricewaterhouseCoopers was ik werkzaam als registeraccountant bij zowel ziekenhuizen als verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarna ben ik werkzaam geweest bij het HagaZiekenhuis en verantwoordelijk voor de planning en controlcyclus en informatiemanagement. Vanaf 1 december 2016 werk ik als financieel directeur bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en ben ik lid van het Bestuurlijk Platform.

Wat is uw specifieke aandachtsgebied?
Vanwege mijn financiële achtergrond ben ik lid van de commissie Economisch Duurzaam. Vanwege alle externe en interne ontwikkelingen om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden is financiële gezondheid van Zorgbalans belangrijk voor haar cliënten en medewerkers. Daarnaast lever ik vanuit mijn ervaringen in de ziekenhuissector een bijdrage aan de vele interne ontwikkelingen binnen Zorgbalans.