Uitbreiding van logeerplekken in Zuid-Kennemerland

31-05-2022 | Rubriek(en): Nieuws

Mantelzorgers zijn goud waard! Om te voorkomen dat mantelzorgers langdurig veel van zichzelf vragen en overbelast raken, is het verstandig dat ze af en toe op adem komen.

Samen met zorgaanbieders Kennemerhart, Zorggroep Reinalda en Sint Jacob bieden wij daarom respijtzorg in de vorm van logeerzorg aan mensen die niet zelfstandig thuis kunnen blijven als de mantelzorger om welke reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar is.

Geplande logeerzorg
Het overdragen van de zorg lukt mantelzorgers alleen als ze zeker weten dat het hun naaste aan niets ontbreekt. In Zuid-Kennemerland is dat goed geregeld. De logés verblijven in een prettig appartement van Kennemerhart locatie Overspaarne, Sint Jacob locaties Nieuw Delftweide of Schalkweide, het Reinaldahuis van Zorggroep Reinalda of locatie Breezicht van Zorgbalans.

Daar is 24 uur per dag zorg en toezicht beschikbaar en zijn de logés welkom bij de activiteiten die de zorginstelling organiseert. Ze kunnen bovendien hun eigen behandelaren zien of bezoeken. Kortom, de mantelzorger kan zijn zorgtaken met een gerust hart tijdelijk overdragen en even op adem komen voor de duur van drie dagen tot drie weken.

Per 1 juni zijn er vier extra plekken klaar en met deze extra plekken zijn er in totaal zes plekken beschikbaar.

Meer informatie
Mantelzorgers kunnen voor het regelen van geplande logeerzorg terecht bij de respijtcoaches van Tandem. Zij weten alles over de kosten, het regelen van de financiering via Wlz en Wmo en over de eigen bijdrage die verschuldigd is.

De Tandem-respijtcoaches zijn telefonisch bereikbaar op 023 891 0610 en via e-mail: respijt@tandemmantelzorg.nl of kijk op de website van Tandem.

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw De Niet

Mevrouw De Niet-Van Toor (91) woont sinds een paar maanden in het W.F. Visserhuis. Ze zou er met haar echtgenoot een kamer delen. Corona...

Lees verder