Update coronavirus 12 mei 2020

12-05-2020 | Rubriek(en): Corona

Beste lezer,

Ongetwijfeld heeft u vorige week woensdagavond met spanning de persconferentie beluisterd. Na weken van intelligente lockdown komt er vanuit de samenleving een grotere roep om versoepeling van alle maatregelen. De maatregelen lijken gelukkig wel effect te hebben. Het aantal IC opnames daalt, ziekenhuizen gaan de reguliere zorg weer hervatten en overal, ook in de ouderenzorg, neemt het aantal cliënten met een coronabesmetting af. Dat is allemaal goed nieuws.

Maar: het coronavirus is onvoorspelbaar en op dit moment is er nog geen vaccin voorhanden. Daarmee blijft het virus een risico voor iedereen en met name voor mensen met onderliggend lijden. Dat kan gaan om uzelf, uw kind(eren), uw partner, uw (groot)ouder(s) of uw kleinkind(eren). Voor Zorgbalans betreft het onze bewoners, onze cliënten in de wijk, de clubleden van onze Ontmoetingscentra en natuurlijk onze medewerkers. Corona raakt ons allemaal, zowel in het werk als privé. Om in de woorden van Rutte te blijven: we staan voor een duivels dilemma met betrekking tot het wel of niet versoepelen van de coronamaatregelen.

Met deze brief willen wij u namens Zorgbalans informeren over de belangrijkste onderwerpen:

Persconferentie premier Rutte en minister De Jonge
Op maandag 11 mei is de eerste stap gezet in de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen. Onder strikte voorwaarden is in 26 verpleeghuislocaties één bezoeker per bewoner toegestaan. Regionaal is per GGD-regio één verpleeghuislocatie aangewezen. Voor de veiligheidsregio Kennemerland betreft het locatie St. Agnes van Viva! Zorggroep. Binnen Zorgbalans zullen wij de komende weken gebruiken om ons voor te bereiden op de mogelijke verdere verruiming van de bezoekregeling.

Helaas betekent bovenstaande dat onze vrijwilligers de komende periode hun activiteiten en werkzaamheden nog niet kunnen hervatten. Ons geduld wordt nog even op de proef gesteld, naasten en vrijwilligers worden iedere dag gemist door bewoners en collega’s.

In de persconferentie is tevens aangegeven dat mantelzorgers zich vanaf 18 mei bij klachten kunnen laten testen op een coronabesmetting. Naar verwachting zal dit via de GGD gaan verlopen.

Algemene hygiënemaatregelen
De allerbelangrijkste maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is én blijft het toepassen van de algemene hygiënemaatregelen. Blijf daar heel alert op!

  • Geen handen geven
  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Papieren zakdoekjes eenmalig gebruiken
  • 1,5 meter afstand houden

De Corona Check-app voor heel Nederland beschikbaar
Maakt u zich zorgen of heeft u klachten die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt? Met de Corona Check-app kunt u dagelijks gegevens over uw gezondheid doorgeven via de smartphone of tablet. Iedere dag vult u vragen in over uw temperatuur, kortademigheid, keelpijn en verkoudheid. Een medisch team uit één van de zeven verschillende regio’s beoordeelt uw klachten. Als het nodig is, neemt een zorgverlener uit het team binnen 24 uur telefonisch contact met u op.

COVID-19 unit Zuiderhout en Corona wijkteams
Bewoners met een coronabesmetting verblijven tijdelijk in onze COVID-19 unit te Zuiderhout. Na herstel gaan bewoners uiteraard zo spoedig als medisch verantwoord is, weer naar hun eigen woonzorglocatie.

Thuiswonende cliënten met een coronabesmetting ontvangen wijkzorg van het corona wijkteam. Zorgbalans heeft besloten om het corona wijkteam te continueren, zodat we bij nieuwe coronabesmettingen snel de juiste zorg kunnen bieden. Het corona wijkteam werkt zowel voor bestaande cliënten in de wijk van Zorgbalans als voor nieuwe cliënten. Ook kan tijdelijk de zorg worden overgenomen van een andere wijkzorgaanbieder.

Revalideren of (tijdelijk) bij Zorgbalans wonen
Ook gedurende de coronaperiode zijn op verwijzing van huisarts en ziekenhuis cliënten naar ons verwezen. Uiteraard moeten wij, conform de landelijke richtlijnen, aanvullende maatregelen nemen om onze bewoners en medewerkers te beschermen tegen een mogelijke coronabesmetting. Dat kan betekenen dat nieuwe bewoners eerst welkom worden geheten op een andere plaats binnen Zorgbalans voor een periode van quarantaine / observatie, voordat zij naar het eigen appartement verhuizen.

Hartverwarmende initiatieven
Veel dank voor alle initiatieven voor onze bewoners, thuiswonende cliënten en medewerkers. Het is fantastisch! De ANBO heeft afgelopen weekend een bericht inclusief bijlage geplaatst met alternatieven voor bezoek. Hier zijn ook voorbeelden van Zorgbalans voor aangeleverd, een aantal hiervan vindt u hier terug. Om deze ontmoetingsruimtes gezellig aan te kleden, hebben wij buitenplanten gekregen van Dümmen Orange. Van vrijwilligers ontvangen wij zelfgemaakte hartjes en kaarten, veel dank daarvoor. We bezorgen deze bij de woonzorglocaties en deze hartverwarmers worden met veel dankbaarheid ontvangen. Onze collega van Buurtteam Zeewijk heeft via Floricultura zo’n 75 orchideeën mogen uitdelen aan cliënten en collega’s. Onlangs stond er bij Zuiderhout een heuse frietkraam van FrietHoes met gratis verse friet voor medewerkers van Zorgbalans. En terwijl de vrijheids-cakejes in de oven stonden, waren onze collega’s van Ontmoetingscentrum Zandstroom aan het beeldbellen met de Compaan. Tenslotte zijn onze bewoners en medewerkers van Kennemerduin verrast met heerlijke chocolade van Chocolaterie Van Dam. En dit is nog maar een selectie van alle prachtige initiatieven. Wij kunnen u niet vaak genoeg bedanken!

12 mei: Dag van de Verpleging
Ieder jaar wordt op de geboortedag van Florence Nightingale wereldwijd extra aandacht en waardering uitgesproken voor verzorgenden en verpleegkundigen. Zorgbalans doet dat aan alle medewerkers én vrijwilligers! Zij ontvangen dit jaar een zomers presentje: een SeatZac. Wegens de coronaperiode ontvangen de vrijwilligers deze onverhoopt op een later moment, het presentje ligt voor hen klaar.

Ter afsluiting
Blijft u alert op uw eigen gezondheid en die van uw naasten. Mocht u in de afgelopen periode afscheid hebben moeten nemen van een dierbare, dan wens ik u heel veel sterkte en spreek ik mijn oprechte deelneming uit. Bent u, of een dierbare, herstellende van een coronabesmetting, dan wens ik u een heel voorspoedig herstel.

Met vriendelijke groet,

Tamara Pieterse
Bestuurder Zorgbalans

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder