Update coronavirus 13 maart 2020

13-03-2020 | Rubriek(en): Corona

Binnen Zorgbalans zijn we extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden ons aan de adviezen van het RIVM. Zo zijn alle medewerkers op de hoogte van het belang van hygiënisch werken, kennen zij de signalen waarop gelet moet worden en de procedure van het melden van een signaal of verdenking.

De bestrijding van het coronavirus is in een nieuwe fase gekomen. Het coronavirus is voor ouderen of al zieke mensen gevaarlijk. Het is dus belangrijk om extra aandacht te hebben voor hygiëne:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig
  • Schud geen handen

Zorgbalans volgt het landelijk beleid en treft daarom in opdracht van de overheid scherpere maatregelen. Deze gaan verder dan de maatregelen die we op 12 maart ’20 intern hebben gecommuniceerd.

Bezoek cliënten
We willen onze kwetsbare mensen zo goed mogelijk beschermen. Net zoals in de ziekenhuizen wordt vanaf nu het beleid ingevoerd dat er in de woonzorgcentra per cliënt maximaal één bezoeker per dag is toegestaan. Ook voor cliënten die thuis wonen is het verstandig om terughoudend te zijn met bezoek.

Activiteiten cliënten
Activiteiten voor cliënten op de woonzorglocaties mogen alleen doorgang vinden met vrijwilligers en medewerkers. Vrijwilligers mogen, als zij niet verkouden zijn, activiteiten ondersteunen. De groepsgrootte sluit aan bij die van de woning of het team.

Ontmoetingscentra en dagopvang op Velserduin en Zuiderhout
Met pijn in het hart moet Zorgbalans met ingang van 14 maart deze vorm van welzijn en ondersteuning stopzetten. Per cliënt onderzoeken we wat dit op individueel niveau betekent. Medewerkers en vrijwilligers zullen in kaart brengen wat zij op individueel niveau voor hen kunnen doen.

Huishoudelijke ondersteuning, Buurtteams en Prettig Thuis
Alle teams zullen bepalen welke zorg en ondersteuning strikt noodzakelijk is. Dit wordt op individueel niveau in kaart gebracht. In principe blijven de huishoudelijk medewerkers hun gebruikelijke werkzaamheden uitvoeren.

Verdenking van besmetting met het coronavirus
Wanneer een cliënt verdacht is van een besmetting met het coronavirus bel je de Zorgcentrale. Deze collega’s weten wie van het directieteam bereikbaar is voor advies en besluit. Wanneer een medewerker verdacht wordt van een besmetting neem je contact op met je leidinggevende. Als je leidinggevende niet bereikbaar is bel je de Zorgcentrale.

Beschermingsmiddelen bij corona verdachte cliënt
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn helaas schaars in Nederland, ook bij Zorgbalans. Hier wordt landelijke coördinatie op ingericht. Binnen Zorgbalans voert Annelies Kamerling de centrale coördinatie van persoonlijke beschermingsmiddelen uit. Ga zuinig om met de middelen die er zijn.

Leveranciers en onderhoud
Tot nader order is het niet toegestaan dat leveranciers en onderhoudsmonteurs op onze locaties werkzaamheden verrichten, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners en medewerkers. Middelen en materialen kunnen gewoon afgeleverd en afgevoerd worden. Dienstverlening voor onze cliënten door derden beoordelen we op individueel niveau. Bijvoorbeeld: reguliere controles van de tandarts niet, spoedsituaties wel.

Wat moet je doen als je verkouden bent?
Zorgmedewerkers mogen alleen thuisblijven als ze verkouden zijn en ook koorts hebben. Vrijwilligers en familie mogen, ter bescherming van onze cliënten, niet komen als ze verkouden zijn.

Bijeenkomsten zorgmedewerkers
Dit beleid is aangescherpt. Zorgmedewerkers mogen niet deelnemen aan interne en externe bijeenkomsten die niet direct belangrijk zijn voor de zorg. Intern overleg t.b.v. de continuïteit van de organisatie moet doorgang vinden. Dit is ter beoordeling van de leidinggevende of wijkverpleegkundige. Cliëntgebonden overleg vindt wel doorgang maar met alleen de daarvoor noodzakelijke medewerkers.

Leerlingen
Leerlingen die in dienst zijn van Zorgbalans gaan niet meer naar school, maar moeten komen werken.

Buitenlandse reizen
Zorgmedewerkers mogen niet naar het buitenland reizen.

Pers en media
Zorgbalans houdt zich aan de landelijke richtlijnen. Er wordt geen informatie over cliënten en medewerkers verstrekt. Alle informatieverzoeken verlopen via de afdeling Communicatie van Zorgbalans, bereikbaar via de Zorgcentrale.

Informatie
De allerlaatste en meest actuele informatie is te vinden op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Vragen?
Heb je nog vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351 of stel je vraag aan coronapreventie@zorgbalans.nl

Wij realiseren ons dat we veel van iedereen vragen en ingrijpende maatregelen treffen.
We doen dit om onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. We zijn blij met ieders inzet en betrokkenheid.

Tamara Pieterse
Bestuurder Zorgbalans

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder