Update coronavirus 31 juli 2020

31-07-2020 | Rubriek(en): Welzijn

Opnieuw kan ik u informeren dat er momenteel geen bewoners met een coronabesmetting verblijven in onze woonzorglocaties. Ook het aantal cliënten in de thuissituatie met een coronabesmetting blijft onveranderd zeer laag. Afgelopen periode zijn er ook geen medewerkers positief getest op het coronavirus. Helaas is een aantal collega’s nog niet volledig hersteld na een besmetting met het coronavirus. Ik wens hen een heel voorspoedig herstel.

Algemene hygiënemaatregelen
Het strikt hanteren van de algemene hygiënemaatregelen blijft ongewijzigd belangrijk. Wij vragen iedereen daar aandacht voor te blijven houden.

  • Blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen op het coronavirus.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Was vaak uw handen en hoest of nies in uw elleboog.
  • Vermijd drukte en reis reist u met het OV, doe dat zoveel mogelijk buiten de spits.

Zorgbalans is goed voorbereid
In het nieuws wordt veel aandacht besteed aan een mogelijke ‘tweede golf’. Zorgbalans is goed voorbereid op mogelijk nieuwe besmettingen. We beschikken over voldoende testcapaciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen om goede zorg en goed werkgeverschap te continueren. Alle protocollen en richtlijnen worden continu up-to-date gehouden.

Corona testen
Binnen Zorgbalans bieden we een actief testbeleid voor cliënten en medewerkers.
Bij corona gerelateerde klachten moeten medewerkers zich uiteraard laten testen. Maar ook in andere situaties kunnen zij een test aanvragen, bijvoorbeeld na een vakantie.

In samenwerking met Tandem Mantelzorgondersteuning en de GGD voert het corona wijkteam van Zorgbalans coronatesten uit bij mantelzorgers die niet naar de GGD-teststraat kunnen komen.

Bezoek van harte welkom!
Uiteraard bent u weer van harte welkom in onze woonzorglocaties. Wel vragen wij nadrukkelijk uw aandacht en begrip voor de bezoekregels op de locatie, zowel de algemene als die van de locatie zelf. Hartelijk dank namens onze bewoners en collega’s.

Slottuin
Op 1 september 2020 opent Zorgbalans een nieuwe woonzorglocatie: de Slottuin in Heemstede. Wegens de coronasituatie zal dit een andere opening worden dan normaal gesproken. We zullen iedereen op de hoogte houden van de opening via onze website en social mediakanalen.

Nieuwe cliënten
Wij heten nieuwe bewoners met een indicatie voor de langdurige zorg van harte welkom. Veel nieuwe bewoners zijn thuis of in het ziekenhuis al in quarantaine geweest. Daarom maakt één van onze artsen voor inhuizing, samen met hen en hun naasten, een risico-inschatting of een quarantaineperiode nog nodig is.

In de praktijk blijkt dat voor de meeste revalidatiecliënten geen quarantaine nodig is. In enkele gevallen is het vanwege het infectierisico toch verstandiger om 14 dagen op één van onze quarantaine-afdelingen te verblijven. Cliënten die toch nog een paar dagen in quarantaine moeten, hoeven niet de hele dag op hun kamer te blijven. Zij kunnen revalidatietherapie volgen in onze behandelruimten, als de hygiënevoorschriften maar worden gevolgd. Ook kunnen zij, net als onze andere cliënten, bezoek ontvangen.

In de Wijkzorg is het momenteel zeer druk, maar we doen er alles aan om nieuwe cliënten zo snel als mogelijk zorg en begeleiding te kunnen bieden.

Alleen samen krijgen we corona onder controle
Blijft u onveranderd alert op uw eigen gezondheid en die van uw naasten. En vergeet niet dat het strikt toepassen van de algemene hygiëneregels het allerbelangrijkste blijft. Dank voor uw medewerking. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Met vriendelijke groet,

Tamara Pieterse
Bestuurder Zorgbalans

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder