Woonzorglocatie Kennemerduin

07-04-2020 | Rubriek(en): Corona

Haarlem, 7 april 2020

Op woonzorglocatie Kennemerduin in Heemstede zijn meerdere bewoners en medewerkers positief getest op het coronavirus. Het stemt ons zeer verdrietig dat door de landelijke maatregelen onze bewoners geen bezoek mogen ontvangen. Wij nemen alle denkbare maatregelen om de kwaliteit van zorg te borgen en het woonklimaat zoveel als mogelijk te behouden, maar missen iedere dag de waardevolle aanwezigheid van naasten en vrijwilligers. Onder andere met de inzet van extra iPads proberen we het contact tussen bewoners en naasten zo goed mogelijk in stand te houden. Wekelijks berichten wij de vertegenwoordigers van onze bewoners over de ontwikkelingen.

Helaas hebben wij afgelopen periode relatief veel overleden bewoners te betreuren, een aantal bewoners is overleden mede ten gevolge van het coronavirus. Ten gevolge van de landelijke maatregelen hebben naasten slechts beperkt gelegenheid om afscheid te kunnen nemen. Wij leven mee met iedereen die in deze coronaperiode geconfronteerd wordt met intens verdriet en verlies en wensen alle betrokkenen heel veel sterkte. Op een later moment, na de coronaperiode, organiseren wij een herdenkingsbijeenkomst om elkaar te treffen, herinneringen uit te wisselen en te herdenken.

Tamara Pieterse
Bestuurder Zorgbalans

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder