Zilveren Kruis en Zorgbalans starten strategisch partnerschap voor verpleegzorg thuis

23-11-2022 | Rubriek(en): Nieuws

Zorgkantoor Zilveren Kruis en ouderenzorgorganisatie Zorgbalans hebben een strategisch partnerschap ondertekend met de ambitie om van verpleegzorg thuis de standaard te maken. Dit gebeurde op het ministerie van VWS in Den Haag, onder toeziend oog van minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder. Verpleegzorg thuis is de zorg van de toekomst volgens het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Met haar Prettig Thuis Teams biedt Zorgbalans al meer dan tien jaar zorg aan mensen met een intensieve zorgvraag in de thuissituatie en is daarmee één van de landelijke koplopers in het bieden van verpleegzorg in de woning van de cliënt. Zorgkantoor Zilveren Kruis en Zorgbalans gaan met elkaar een strategisch partnerschap aan om deze dienstverlening verder door te ontwikkelen en te stimuleren, zodat meer mensen met een Wlz-indicatie in Kennemerland Wlz-zorg thuis in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT) in hun eigen huis ontvangen. Daarnaast delen zij actief de kennis en ervaringen met andere organisaties om deze transitie breder te stimuleren.

Toekomstbestendige Wlz-zorg
Zorgkantoor Zilveren Kruis en Zorgbalans staan samen aan de lat om vernieuwing mogelijk te maken en dit samen met cliënten en zorgprofessionals verder vorm te geven. Hierbij benutten de organisaties elkaars expertise om de zorg beter te maken. Zo loopt Zorgbalans voorop als het gaat om het initiëren van nieuwe werkwijzen, innovaties en zorgconcepten en benut Zorgkantoor Zilveren Kruis de mogelijkheden om deze ontwikkelingen te stimuleren en faciliteren. Het partnerschap helpt het Zorgkantoor te onderbouwen hoe het ‘anders kan’, ofwel hoe de zorg kan anticiperen op de uitdagingen van morgen. Dit draagt bij aan toekomstbestendige Wlz-zorg.

Marti Paardekooper, directeur Zorginkoop Langdurige Zorg bij Zorgkantoor Zilveren Kruis: “Zorgbalans wil door anders te werken en in een prettig werkklimaat, met dezelfde professionals meer Wlz-cliënten thuis helpen. Dat doet zij waardegedreven vanuit de cliënt en samen met diens netwerk en omgeving en met behulp van digitale mogelijkheden. Een cruciale beweging om de zorg toegankelijk te houden en geen ouderen tussen wal en schip te laten belanden. Ook draagt Zorgbalans bij door te laten zien dat met deze beweging de zorgkosten per cliënt naar beneden gaan, hetgeen bijdraagt aan de betaalbaarheid van de zorg voor de burgers in Nederland.”

Anders werken en meer inzet van digitale oplossingen
Daarnaast willen Zorgkantoor Zilveren Kruis en Zorgbalans de maatschappelijke dialoog over de toekomst van de ouderenzorg starten. De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen: een exploderende zorgvraag gecombineerd met krapte op de arbeidsmarkt en een afname van het aantal mantelzorgers. Dat vraagt om aanpassing van het begrip zorg en om een andere benadering van de ouderenzorg. Hierbij is de inzet van digitale oplossingen het nieuwe normaal, vraagt het om een maatschappelijk antwoord in het organiseren van welzijn en zorg in de wijk en zal een (nog) groter beroep op het – krimpende – netwerk en op informele zorg rond de oudere worden gedaan.

Tamara Pieterse, bestuurder Zorgbalans: “Samen staan we voor de opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor wie dat nodig heeft. Anders werken en meer digitale oplossingen zijn onderdeel van het nieuwe normaal én we moeten in Nederland met elkaar kijken hoe we de zorg anders kunnen inrichten. Tegelijkertijd blijven waardig oud worden, betekenisvol blijven en waardig afscheid nemen belangrijke hoofdthema’s in de ouderenzorg waarover Zorgkantoor Zilveren Kruis en Zorgbalans graag de dialoog starten”.

Foto: Marti Paardekooper, directeur Zorginkoop Langdurige Zorg bij Zorgkantoor Zilveren Kruis, en Tamara Pieterse, bestuurder Zorgbalans, ondertekenen het strategische partnerschap onder toeziend oog van Conny Helder, minister Langdurige Zorg en Sport. 

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

De heer Rip

    Robert Rip (85) zit comfortabel in zijn stoel. Door zijn raam kijkt hij uit over de vernieuwde tuin van het W.F. Visserhuis....

Lees verder