Zorgbalans aan het woord bij Landelijk Congres Cliëntenraden

09-12-2019 | Rubriek(en): Welzijn
APAfoto

Afgelopen woensdag vond in Nieuwegein het Landelijk Congres Cliëntenraden 2019: Veerkrachtig Samenwerken plaats. Hier waren onze bestuurder, Tamara Pieterse en Gerard Oude Engberink, vicevoorzitter van de cliëntenraad van Zorgbalans aanwezig. Zij gingen samen in gesprek met dagvoorzitter, Hadassah de Boer, over de medezeggenschap van de cliëntenraad binnen Zorgbalans.

Cliëntenraden krijgen door de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) die volgend jaar ingaat meer bevoegdheden, rechten en plichten. Er komt veel op hen af en veerkrachtig samenwerken kan cliëntenraden helpen de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving goed te benutten.

Het advies om niet te wachten tot de Wmcz2018 in 2020 in werking treedt, is ook bij Zorgbalans opgevolgd. Daarom mocht Zorgbalans tijdens het congres op het podium komen om te vertellen over de medezeggenschap van onze cliëntenraad.
‘Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving hadden wij als organisatie en cliëntenraad de behoefte om de toekomst van de medezeggenschap vanuit de samenwerking vorm te geven’, vertelde Pieterse. ‘We wilden dit doen door de medezeggenschap zo dichtbij mogelijk te organiseren, door alle cliënten en naasten een stem te geven. Iedereen cliëntenraadslid dus, en daarnaast een centrale cliëntenraad voor de grote thema’s.’

Een beslissing die goed blijkt uit te vallen, vulde Oude Engberink aan. ‘Iedereen voelt dat hij ertoe doet, dat hij mag meedenken’, zei hij. ‘Dat kan om ogenschijnlijk kleine dingen gaan – het restaurant openen om 12.30 uur in plaats van om 12.00 uur bijvoorbeeld – maar het zijn wel juist de dingen die voor de cliënten het verschil maken.’ En het werkt ook op hoger niveau, stelde Pieterse. ‘In beleidsbeslissingen wordt de centrale cliëntenraad direct meegenomen.’ Natuurlijk is het nog wennen, vonden beiden. ‘Je bouwt samen aan de nieuwe situatie’, zei Pieterse. ‘De ene locatie heeft daar meer tijd voor nodig dan de andere. Dat moet je ruimte geven.’

Klik hier voor meer informatie over dit congres.

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Fiseler

De scootmobiel staat voor de deur want mevrouw Fiseler (88) gaat er op uit, samen met een zorgmedewerker van Zorgbalans. Vanuit het woonzorgcomplex De...

Lees verder