Zorgbalans extra alert op coronavirus

03-03-2020 | Rubriek(en): Corona

Binnen Zorgbalans zijn we extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden ons aan de adviezen van het RIVM, het ministerie van VWS en ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. Zo benadrukken we bij alle medewerkers het belang van hygiënisch werken, zijn zij op de hoogte van de signalen waarop gelet moet worden en kennen zij het proces van het melden van een signaal of verdenking.

Nederland goed voorbereid
Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 90.000 mensen besmet met het coronavirus. De afgelopen weken zijn er besmettingen in Europa vastgesteld en sinds afgelopen donderdag ook in Nederland. In ons land zijn we goed voorbereid op een uitbraak of besmettingsgeval. Zo heeft het RIVM een team aangesteld dat zich bezighoudt met de bestrijding van infectieziekten. Alle grote ziekenhuizen hebben een plan van aanpak als er iemand binnenkomt die besmet is. Ze hebben bijvoorbeeld een quarantainekamer klaar zodat ze iemand gelijk kunnen isoleren. De GGD is leidend bij het uitvoeren van diagnostiek van het coronavirus.

Zorgbalans extra alert
We zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus omdat ouderen extra kwetsbaar zijn. Binnen Zorgbalans benadrukken we daarom bij alle medewerkers het belang van hygiënisch werken. De medewerkers zijn op de hoogte van de signalen waarop ze moeten letten en zij kennen het proces van het melden van een signaal of verdenking. We zijn altijd goed voorbereid op mogelijke uitbraken van virussen (denk aan het Noro-virus of griepvirus) en het voorkomen van bredere verspreiding.

Hygiënisch werken
Handhygiëne is het allerbelangrijkste om besmetting met ziektekiemen te voorkomen. Het reinigen van de handen moet daarom op de juiste manier en de juiste momenten gebeuren. Onze medewerkers beschikken over een instructie voor handen wassen en een instructie voor desinfecteren met handalcohol. Verder adviseren we medewerkers om in de elleboog te niezen of hoesten, papieren zakdoekjes te gebruiken en zoveel mogelijk afstand te bewaren van verkouden mensen.

Update: sinds dinsdagmorgen 10 maart 2020 roepen we onze medewerkers op géén handen meer te schudden. Met deze algemene hygiënemaatregelen beschermen we onze kwetsbare cliënten en bewoners het beste.

Signalen van het virus
Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Daarnaast kunnen spierpijn, verwardheid, hoofdpijn en keelpijn optreden. Het lijkt dus eigenlijk op een ‘gewone’ griep, het verschil is alleen vast te stellen met een test. Het RIVM geeft op dit moment aan dat alleen mensen met deze klachten, ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit gebieden met wijd verspreide besmetting of binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met dit virus, verdacht zijn voor infectie.

Melden van verdenking
Bij verdenking neemt de medewerker direct contact op met de betrokken huisarts of dienstdoende specialist ouderengeneeskunde. De huisarts of specialist ouderengeneeskunde belt altijd direct de arts Infectieziektenbestrijding van de GGD. Deze is 24/7 hiervoor beschikbaar. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct de verdenking anoniem en conform de Wet publieke Gezondheid aan het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. De GGD legt een huisbezoek af of komt langs op de locatie om diagnostiek te doen.

Meer informatie
Op de site van het RIVM staat alle laatste informatie over het coronavirus.

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder