Zorgbalans werkt mee aan pilot versnelde start coronavaccinatie van ministerie van VWS

12-01-2021 | Rubriek(en): Corona

Afgelopen maandag is Zorgbalans door het ministerie van VWS uitgenodigd om als één van de eerste zorgorganisaties in Nederland versneld te starten met de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen. Op deze uitnodiging is uiteraard zeer positief gereageerd door Zorgbalans. Dat betekent dat de bewoners van haar woonzorglocaties volgende week hun eerste vaccinatie krijgen en drie weken later de tweede. Dit is een belangrijke stap in de aanpak van het coronavirus.

Gelet op het advies van de Gezondheidsraad om de meest kwetsbare mensen het eerst te vaccineren, is het ministerie van VWS gestart met deze pilot. De langdurige zorg is hard getroffen door het coronavirus. Het is daarom van het grootste belang dat juist bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking zo snel mogelijk het vaccin kunnen krijgen. De start van de fase waarin corona geen invloed meer heeft op persoonsgerichte zorg en hun kwaliteit van leven.

Waarom deze pilot?
Door eerder te starten bij een aantal zorgorganisaties, wordt ervaring opgedaan die benut kan worden bij de verdere uitvoering van de vaccinatiestrategie voor de genoemde doelgroep van kwetsbare mensen. Zorgbalans is als grote zorgorganisatie met meerdere locaties voor deze pilot uitgenodigd. De bedoeling is dat het ministerie van VWS een spoedig vervolg kan geven aan deze vroege start en daarmee bevordert dat de gehele groep bewoners in de langdurige zorg zo spoedig mogelijk wordt gevaccineerd.

Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans, werd benaderd met de vraag om mee te werken aan de pilot. “Op die vraag is maar één antwoord mogelijk: ja. Het is een prachtig vooruitzicht dat onze bewoners volgende week gevaccineerd kunnen worden. Zorgbalans is VWS zeer erkentelijk voor deze mogelijkheid en wij delen onze kennis en ervaring graag met onze sector.”

Voorwaarden voor de pilot
Uiteraard zijn er voor de zorgorganisaties voorwaarden verbonden aan de deelname. Zo moet een arts van de zorgorganisatie de regie voeren over de behandeling en het medisch dossier van de bewoner. In het geval van Zorgbalans worden de bewoners gevaccineerd onder de verantwoordelijkheid van de Specialisten Ouderengeneeskunde die werken bij Zorgbalans. Deze artsen beoordelen per bewoner of er redenen zijn om de vaccinatie (nog) niet te geven, bijvoorbeeld omdat iemand zeer recent het coronavirus heeft doorgemaakt. Deze bewoners ontvangen de vaccinatie in een later stadium.

Mobiel vaccinatieteam
Binnen Zorgbalans wordt op dit moment een mobiel vaccinatieteam opgezet onder leiding van een van de Specialisten Ouderengeneeskunde. Dit mobiele vaccinatieteam zal komende week langs de woonzorglocaties van Zorgbalans rijden met de vaccins en daar de voorbereidingen treffen zodat de bewoners in hun eigen woonomgeving gevaccineerd worden. Het vaccineren zelf wordt gedaan door de voor de bewoners bekende verpleegkundigen en verzorgenden van de woonzorglocaties. Er is nauwe afstemming met ROAZ-ziekenhuisapotheken en aan het mobiele vaccinatieteam worden ook medewerkers toegevoegd voor de administratieve ondersteuning. De ondertekende toestemmingsformulieren voor de bewoners en/of hun (wettelijke) vertegenwoordigers worden deze week opgehaald.

Paula Ineke, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zorgbalans: “Alle leden van de CCR zijn verheugd dat Zorgbalans aan deze versnelde start kan meedoen. We gunnen het onze bewoners!”

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

De heer Ladru

‘Het is aangenaam in De Heemhaven’ Ruud Ladru (79) woont ruim zes jaar in De Heemhaven. Ruud is een actieve bewoner. Hij maakte corona...

Lees verder