Specialistisch geriatrisch behandelcentrum Sonnevanck

In december 2021 is de bouw gestart van Sonnevanck, een specialistisch geriatrisch behandelcentrum van Zorgbalans in Hillegom. Dit centrum voor mensen met ernstig ontregel(en)d gedrag en acute opname wordt gerealiseerd in nauwe afstemming met de zorgkantoren van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Het behandelcentrum heeft een regionale functie voor de inwoners van Zuid-Kennemerland, Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden die tijdelijke of permanente zorg nodig hebben. Sonnevanck wordt in 2024 in gebruik genomen.

Specialistisch geriatrisch behandelcentrum Sonnevanck voor professionals? Klik hier.

Wijk Den Weeligenberg
In dit nieuwe behandelcentrum, dat wordt gebouwd naast de al bestaande woonzorglocatie Den Weeligenberg, kunnen met name ouderen met een zware zorgvraag terecht voor kortdurende opname of een interventie vanuit een andere instelling. Ook is er ruimte voor mensen die langer gebruik moeten maken van intensieve en specialistische zorg in een veilige omgeving. In Sonnevanck worden 48 studio’s gerealiseerd, verdeeld over zes woongroepen, en twee (logeer)kamers. Het behandelcentrum bestaat uit drie bouwlagen. Op de begane grond hebben de huiskamers een afgeschermd terras, op de verdiepingen is er een groot en veilig balkon.

Complexe zorgvraag
De druk op de zorg neemt toe: mensen worden steeds ouder, hebben meer zorg nodig en de zorgvraag wordt steeds complexer. Zorgbalans ziet vaker situaties waarin cliënten het wonen binnen een woonzorglocatie voor andere bewoners ontregelen. Dit kan gaan om cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag en/of psychiatrische problemen die thuis wonen en acuut zorg nodig hebben. De complexiteit van deze doelgroep vraagt om goed voor deze zorgvraag opgeleide zorgmedewerkers en een veilige omgeving voor de cliënt. Dit komt samen in dit nieuwe behandelcentrum.

Expertisecentrum
Sonnevanck is een beoogd expertisecentrum, passend in de landelijke en regionale structuur van Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en Regionaal Expertise Centrum (REC). Het centrum wordt opgezet in nauwe samenwerking met het landelijke netwerk Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP), zodat goed gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande expertise en ervaring binnen Zorgbalans en het landelijk ontwikkelde zorgprogramma. De expertise die in dit behandelcentrum wordt opgebouwd, wordt breder gedeeld in de regio.

Nu al kunnen zorgorganisaties bij het team van Sonnevanck terecht voor een consultatie of interventie voor een bewoner met dementie en ontregel(en)d gedrag. In de video hieronder leggen we dit kort uit. Bent u een zorgprofessional en heeft u een vraag over een consultatie? Stuur dan een mail naar sonnevanck.consultatieteam@zorgbalans.nl.

Contact
Voor vragen over behandelcentrum Sonnevanck kunt u terecht bij locatiemanager Marloes Eelman via 023 – 8 918 918.

Specialistisch geriatrisch behandelcentrum Sonnevanck voor professionals? Klik hier.

Sonnevanck


Adres

Specialistisch geriatrisch behandelcentrum Sonnevanck
Nieuweweg 5
2182 BP Hillegom
023 8 918 918
info@zorgbalans.nl


Niet de juiste
zorg gevonden?

Zoek zorg in uw regio
Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

De heer Rip

    Robert Rip (85) zit comfortabel in zijn stoel. Door zijn raam kijkt hij uit over de vernieuwde tuin van het W.F. Visserhuis....

Lees verder