Interventie- en Expertteam (IET)

Wie zijn we?
Iedereen wordt ouder en wie ouder wordt, heeft vaak meer ondersteuning en hulp nodig. Voor ouderen met complexe problematiek die thuis wonen kan het nodig zijn om gespecialiseerde hulp in te schakelen. Uw huisarts kan in dit geval het Interventie- en Expertteam (IET) van Zorgbalans consulteren. Dit team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en GZ-psychologen.

Wat doen we?
Het team van het IET kan de huisarts ondersteunen en adviseren wanneer dit gewenst is. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat aanvullende diagnostiek nodig is, dat een specifieke aanpak nodig is om u zo goed mogelijk te leren omgaan met (de gevolgen van) beperkingen, of om verergering van uw klachten te voorkomen. Het is de bedoeling om samen met u, uw naasten, de huisarts en het team van het IET, de begeleiding zodanig in te zetten dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kan blijven wonen. Ook wanneer dit niet meer lukt, kunnen de medewerkers van het IET advies geven over welke andere woonomgeving passend is.

De huisarts kan bij het IET terecht met vragen bij de volgende problemen en onderwerpen:

 • Probleemanalyse wanneer er meerdere aandoeningen tegelijkertijd aanwezig zijn (multimorbiditeit);
 • Verminderde zelfredzaamheid;
 • Mobiliteitsproblemen en vallen;
 • Chronische en/of progressieve neurologische aandoeningen zoals MS, ziekte van Parkinson, Korsakov;
 • Geheugenproblemen of cognitieve achteruitgang zoals na een beroerte of bij dementie;
 • Stemmingsklachten, depressie en angst;
 • Afwerend gedrag, onrust en agressie;
 • Hallucinaties, wanen, achterdocht en verwardheid;
 • Advies over zorg of opname;
 • Beoordeling in het kader van een RM-procedure (rechterlijke machtiging);
 • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht;
 • Advies over medisch beleid, intentie van behandeling en medicatiebeleid;
 • Palliatieve/terminale zorg.

Hoe werken we?
Uw huisarts werkt samen met een verpleegkundige Ouderenzorg/casemanager Dementie. Zij of hij regelt voor u de juiste zorg en aandacht op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied in het geval u nog thuis woont. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in dementie. Zij kunnen voor u het IET inschakelen. Dat kan gemakkelijk met een verwijzing via Zorgdomein. Als het nodig is, dan komen de mensen van het IET bij u thuis langs voor diagnostiek, begeleiding of behandeling. Hierbij houden we korte lijntjes met uw huisarts en de verpleegkundige Ouderenzorg/casemanager Dementie..

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de samenwerkingsverbanden in de regio kunt u terecht op de site van de Wijkgerichte zorg.


Adres

Interventie- en Expertteam (IET)
Leidsevaart 588
2014 HT Haarlem
023 - 8918 918
info@zorgbalans.nl


Niet de juiste
zorg gevonden?

Zoek zorg in uw regio
Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

De heer Ladru

‘Het is aangenaam in De Heemhaven’ Ruud Ladru (79) woont ruim zes jaar in De Heemhaven. Ruud is een actieve bewoner. Hij maakte corona...

Lees verder