Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De medewerkers en vrijwilligers van Zorgbalans zetten zich in voor goede zorg- en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig bij ons voelt en tevreden bent over onze zorg en diensten. Bent u tevreden over onze zorg? Of voldoen we niet aan uw verwachtingen? In beide gevallen horen we het graag.


Bent u tevreden over de zorg?

Laat het ons weten via e-mail: kwaliteit@zorgbalans.nl. Wij zorgen dat uw compliment bij de juiste persoon of afdeling komt. U kunt uw ervaringen met Zorgbalans ook online delen.
Ga hiervoor naar www.zorgkaart.nl

Bent u niet tevreden over de zorg?

Voldoen wij niet aan uw verwachtingen? Of is (een deel van) de verleende zorg niet naar wens verlopen? Dan horen we dit graag van u. Hoe dat precies werkt? We leggen het u uit. De eerste stap is de Zorgbalans Klachtprocedure. Is uw klacht daarmee niet verholpen? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG).

Stap 1: Zorgbalans Klachtprocedure

Fase 1: Persoonlijk overleg met betrokkenen

Als u ergens niet tevreden over bent, dan vragen wij u uw onvrede met de betrokken medewerkers, de EVB of een leidinggevende/teammanager te bespreken. Dit kan telefonisch of persoonlijk en dat is vaak de snelste oplossing voor uw probleem.

Wilt u hulp bij het bespreekbaar maken van uw klacht? Dat kan. U kunt zich laten begeleiden door één van onze klachtenadviseurs. Ze zijn telefonisch te bereiken: 06-22 92 04 71 of 06-20 47 22 24.

Fase 2: Uw klacht schriftelijk indienen

Lukt het niet om uw klacht op te lossen in een persoonlijk overleg? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van Zorgbalans. De coördinator neemt dan telefonisch contact met u op. Samen bespreekt u hoe de klacht het best kan worden afgehandeld.

Binnen zes weken ontvangt u een schriftelijk antwoord op uw klacht. Lukt het niet binnen deze termijn, dan laten we u schriftelijk weten dat er vertraging is, waarom en hoe lang.

Klachtenformulier downloaden

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden. U kunt het daarna printen en opsturen. Dat kan per e-mail of per post:
E-mail: klachtencoördinator@zorgbalans.nl
Post (postzegel niet nodig): Klachtencoördinator Zorgbalans
Antwoordnummer 1827, 2000 WC Haarlem

Telefonisch

De klachtencoördinator is ook telefonisch bereikbaar: 023 - 891 84 08 (op werkdagen tussen 9.30 en 15.30 uur).

Stap 2: Beroep op Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG)

Bent u niet tevreden over de manier waarop Zorgbalans uw klacht heeft afgehandeld? Dan is er sprake van een geschil. Binnen 12 maanden nadat de klacht was ingediend bij Zorgbalans, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie VVG. Uitspraken van deze commissie zijn bindend.Let op: speciale procedure voor klachten in het kader van de Wet zorg en dwang Klachten van cliënten over beslissingen in het kader van de Wet zorg en dwang worden direct in behandeling genomen door de landelijke KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg, de KCOZ. Het gaat dan om een klacht over de inzet van onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname, verblijf in een zorginstelling, of beide. U moet uw klacht als cliënt, vertegenwoordiger of nabestaande schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de KCOZ.

Ga naar de website van de KCOZ

U kunt zich laten bijstaan door de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem. Deze functionaris is niet in dienst bij Zorgbalans en behandelt uw vraag vertrouwelijk. De ondersteuning is gratis.

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon:

Mariska van Huissteden
,
Telefoon: 06 - 25 64 49 05
E-mail: m.vanhuissteden@zorgstem.nl

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling leest u uitgebreid over de voorwaarden waaronder u een klacht kunt indienen. Ga naar de klachtenregeling (pdf)

wilt u meer informatie over wat u moet doen als u niet tevreden bent? Bekijk onze folder