Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacy

Zorgbalans hecht veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens.In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over uw gezondheid. Het privacybeleid van Zorgbalans is er op gericht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en verkrijgen zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Hierbij houdt Zorgbalans zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanvullende wetgeving hieraan stelt.Om u goed te informeren over het verwerken van uw gegevens en de rechten die u heeft ten aanzien van deze gegevens en de verplichtingen die Zorgbalans als verwerker van deze gegevens heeft, hebben we de volgende drie documenten opgesteld:

Privacyreglement cliënten

In dit reglement staat waarom we welke persoonsgegevens van (potentiële) cliënten en mantelzorgers / contactpersonen / vertegenwoordigers verwerken. Ook leest u hierin hoe we aan die gegevens komen.

Bekijk hier het privacyreglement cliënten (pdf)

Privacyreglement medewerkers

In het privacyreglement medewerkers staat onder meer waarom persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt. Gedetailleerd wordt beschreven welke persoonsgegevens Zorgbalans van u verwerkt. Zoals het verzamelen, opslaan en inzien van uw gegevens. Ook leest u hoe we aan deze gegevens komen en welke rechten u heeft, bijvoorbeeld om de gegevens in te zien of te wijzigen.Derden hebben in principe geen beschikking over uw persoonsgegevens.Vindt u dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan? In het Privacyreglement staat wat u dan kunt doen.

Bekijk het privacyreglement medewerkers (pdf)

Ons Informatiebeveiligingsbeleid

Dit begeleid beschrijft welke organisatorische en technische maatregelen Zorgbalans heeft genomen om uw gegevens te beveiligen.

Bekijk hier het Informatiebeveiligingsbeleid (pdf)

Privacyverklaring website

Welke informatie verkrijgen we via websitebezoek?

Met uw bezoek aan onze website, verkrijgt Zorgbalans informatie over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers zijn er, hoelang duurt het bezoek, welke pagina’s worden bekeken etc. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website.De belangrijkste reden voor het verzamelen en analyseren van deze informatie is dat wij met die kennis de website en het gebruik daarvan willen verbeteren. Zo hopen wij u en andere bezoekers van de website beter van dienst te kunnen zijn.Websites van derden?Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Zorgbalans. Zorgbalans is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop websites van derden die via de site van Zorgbalans door middel van links te bereiken zijn, met uw (persoons)gegevens omgaan.

Contact

Voor vragen over het privacybeleid of de website van Zorgbalans kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Zorgbalans: communicatie@zorgbalans.nl.

Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van Zorgbalans of de organisatie kunt u bellen (023-891 89 18) of mailen (info@zorgbalans.nl).