Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wij werken samen aan toekomstbestendige ouderenzorg

Stijgende kosten en minder inkomsten, dat is waar ouderenzorgorganisaties de komende jaren mee te maken krijgen. De overheid verlaagt de vergoedingen die ouderenzorgorganisaties ontvangen voor de zorg die ze leveren, terwijl de zorgvraag steeds complexer wordt en meer mensen zorg nodig hebben. Tegelijkertijd stijgen de kosten vanwege hogere lonen in de zorg en zijn kosten voor energie en vastgoed gestegen.

Er is hier momenteel veel aandacht voor in de media. Er zijn zorginstellingen die een brandbrief aan minister Helder stuurden en er zijn zorgorganisaties naar de rechter gegaan om de lagere vergoedingen vanuit de overheid aan te vechten.

Als ouderenzorgorganisaties in Zuid-Kennemerland – Kennemerhart, Zorgbalans en Sint Jacob – maken wij ons uiteraard zorgen over de ontwikkelingen maar kiezen we bewust voor een andere aanpak. We zijn al enige tijd met elkaar, en met andere samenwerkingspartners, in gesprek over hoe wij ondanks alles wat er op ons afkomt samen goede ouderenzorg kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaan samen de uitdagingen van de toekomst aan.

Dat neemt uiteraard niet weg dat:

  • wij ons zorgen maken over de betaalbaarheid en financiering van de (ouderen)zorg en de mogelijke effecten op de kwaliteit van zorg. Wij maken ons hard voor eerlijke vergoedingen;
  • wij strijden voor de salarissen van onze medewerkers: daarom hebben wij volmondig ja gezegd tegen de nieuwe cao. Terwijl het nog onzeker is of de bedragen die wij ontvangen van de zorgkantoren voor 2024 deze hogere kosten wel zullen dekken;
  • wij zien dat de werkdruk voor onze medewerkers hoog is en mantelzorgers onder druk staan.

En tegelijkertijd: de uitdagingen van de ouderenzorg zijn niet vandaag ontstaan. Al meerdere jaren bereiden wij ons, niet alleen als individuele organisaties maar ook gezamenlijk, voor op de veranderingen die eraan komen. Het is geen makkelijke opgave, maar wij hebben er vertrouwen in dat het anders kan en daarover voeren we het gesprek, onder andere met het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. Wij staan achter alle ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en werken als regio intensief samen. En voeren het gesprek over de onderwerpen waar wij ons zorgen over maken: de optelsom van (financiële) maatregelen vanuit de overheid en de zorgkantoren, het stopzetten van de uitbreiding van verpleeghuizen terwijl de bouw van nieuwe woonvormen volledig stilstaat en de krappe arbeidsmarkt. Dit vraagt van de politiek om keuzes te maken over welke zorg in de toekomst nog wél en niet geleverd kan worden. En vraagt investeringen en tijd om de ouderenzorg via innovatie en samenwerking anders te organiseren.

Als individuele organisaties en ook gezamenlijk hebben we succesvolle samenwerkingen opgezet waarmee we slim omgaan met de beschikbare bedden in onze regio. Een aantal voorbeelden:

  • Door de inzet van CAZHEM – kort samengevat: één telefoonnummer voor huisarts en ziekenhuis wanneer zij een plek zoeken voor een patiënt – voorkomen we dat ouderen onnodig in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of dat huisartsen alle zorgorganisaties moeten bellen: door het bieden van tijdelijk verblijf op onze locaties of van acute thuiszorg;
  • Samen met GGZ InGeest werken we intensief samen in geval van crisissituaties thuis, op die manier hebben we maar één crisisorganisatie nodig;
  • Met het Kennis Expertise Centrum (KEC) bieden we onze medewerkers ondersteuning bij de aanpak van de steeds complexere zorgvraag;
  • Initiatieven op het gebied van mantelzorgondersteuning en (on)geplande respijtzorg – waarbij de zorg wordt overgenomen van de mantelzorger – waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt in de regio;
  • We zetten ons in voor reablement waarbij we onze (toekomstige) cliënten leren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en hen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg;
  • Sociale Benadering Dementie in de wijk, waarbij we de mens centraal stellen in plaats van de patiënt en zijn ziekte;
  • Sociale en technologische innovatie om beter voorbereid te zijn op de krappe arbeidsmarkt.

Voor ons staat hierbij altijd het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats voorop voor al onze cliënten, bewoners en diens naasten, evenals het bieden van een veilige en plezierige werkomgeving voor onze medewerkers. In een regio waarin samenwerking centraal staat. Wij doen dat samen, samen met al onze ketenpartners en alle inwoners van onze regio.

De zorg verandert, beweegt u met ons mee?