Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Als u te maken krijgt met een ziekte of aandoening, kan uw wereld op de kop staan. Bijvoorbeeld als u een beroerte heeft gehad. Of als u heeft gehoord dat u hartfalen, kanker of parkinson heeft. Wat gaat er gebeuren? Moet u nu in het ziekenhuis blijven? De verpleegkundig specialisten helpt u verder, met advies, begeleiding en verpleegtechnische zorg. Ons doel? Dat u (langer) zelfstandig kunt wonen.

Advies, begeleiding en verpleging

We gaan voor de persoonlijke aanpak. U kunt zelf uw wensen aangeven en vragen stellen. Daarna stelt de verpleegkundig specialist samen met u een behandelplan op waarbij u zich prettig voelt. U krijgt advies en begeleiding. Ook kunt u verpleegtechnische zorg krijgen, zodat u niet, óf korter, naar het ziekenhuis hoeft. De verpleegkundig specialist houdt intensief contact met uw artsen en schakelt waar nodig extra specialisten in.

Interventie- en Expertteams van Zorgbalans

Het kan ook zijn dat uw huisarts voor ondersteuning en advies contact opneemt met het Interventie- en Expertteam (IET) van Zorgbalans. Dit team bestaat uit specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten en Gezondheidszorgpsychologen.

Naast het IET zijn er binnen Zorgbalans verschillende teams gespecialiseerd in:

Dementie

Krijgt u of uw naaste last van een haperend brein en/of fysieke ongemakken? Dan kunnen onze verpleegkundigen Ouderen (in de zorg ook bekend als casemanagers Dementie) samen met specialisten Ouderengeneeskunde, uw huisarts, onze ontmoetingscentra en andere disciplines in de regio u begeleiding bieden. Hierdoor kan er snel met elkaar geschakeld worden bij eventuele veranderingen in uw thuissituatie. Onze verpleegkundigen Ouderen zijn gespecialiseerd in deze begeleiding aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Met als doel om zo lang mogelijk prettig en veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Ergotherapie

Heeft u een ziekte of beperking die uw zelfstandigheid beperkt? De ergotherapeuten van Zorgbalans komen bij u langs. Zij helpen u om de dagelijkse handelingen voor u gemakkelijker te maken. Zo kunt u weer zelfstandig doen wat voor u belangrijk is. Dit kunnen simpele handelingen zijn zoals eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen zoals boodschappen doen die te maken hebben met revalidatie. Ook helpen we om te leren omgaan het hulpmiddelen.

Hartfalen

Heeft u ernstig chronisch hartfalen? Dan kunt u een beroep doen op de gespecialiseerde verpleegkundige van ons team Hartfalen. Die zorgt dat u zo min mogelijk last ondervindt van uw klachten. Als uw situatie verandert, dan passen we de behandeling direct aan. Daarnaast krijgt u intensieve begeleiding en ondersteuning om prettiger te leven met chronisch hartfalen.

Longaandoeningen

Astma, COPD of allergieën brengen veel beperkingen met zich mee. Het is prettig als iemand met u meedenkt en u adviseert over wat u beter wel en niet kunt doen. Bijvoorbeeld dat u de klachten kunt beperken met medicijnen. Of dat het verstandig is om roken te vermijden, veel te bewegen en uw kamer goed te ventileren. De gespecialiseerd verpleegkundigen van ons longteam hebben veel kennis van longaandoeningen en weten waar u mee te maken kunt krijgen.

Oncologie

Kanker roept veel vragen op. Wat mag u wel en niet doen wanneer u behandeld wordt? Hoe haalt u het meeste uit uw mogelijkheden? En hoe gaat u om met de emoties die uw ziekte teweegbrengt? De oncologieverpleegkundigen van Zorgbalans staan u en uw naasten bij waar het nodig is.

Palliatief Adviesteam

Als u ongeneeslijk ziek bent, kunt u allerlei lichamelijke en psychische klachten krijgen. Het Palliatief Adviesteam heeft specifieke kennis, deskundigheid en ervaring op het gebied van palliatieve zorg. Het team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en een geestelijk verzorger. Samen met collega’s geven de palliatieve zorg aan u en uw naasten.

Parkinson

Als u of uw naaste de ziekte van Parkinson krijgt, verandert er veel. U heeft waarschijnlijk behoefte aan gerichte zorg en ondersteuning. En aan advies over aanpassingen in uw woning en het leren omgaan met beperkingen bij het lopen. Ons Parkinson Expertteam ondersteunt u, als aanvulling op de zorg die u al krijgt. Dit Expertteam bestaat uit een ergotherapeut, een logopedist, een specialist ouderengeneeskunde en twee fysiotherapeuten. Onze specialisten hebben de kennis om u goed te behandelen en begeleiden. Ze zijn allemaal aangesloten bij ParkinsonNet, het landelijk netwerk van zorgverleners die zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met Parkinson.

Verpleegtechnische zorg

Wilt u na een operatie liever thuis herstellen? Of wilt u gespecialiseerde verpleegtechnische zorg, zodat u niet naar het ziekenhuis hoeft? Het team VerpleegTechnische Thuiszorg (VTT) voert veel handelingen uit waarvoor u normaal gesproken naar het ziekenhuis moet.

Wondzorg

Heeft u een complexe wond? Dat kán vragen om specialistische kennis en zorg. Het Wondteam van Zorgbalans heeft alle kennis om complexe wonden te behandelen. Het team bestaat uit wondconsulenten en wondverpleegkundigen. Specifiek voor u maken ze een wondzorgplan, volgens de nieuwste ontwikkelingen en technieken. Ze werken volgens de laatste richtlijnen. Het team werkt nauw samen met de huisarts, specialisten, verpleeg- en verzorgteams en andere zorgverleners.

24-uurs alarmopvolging

Wilt u graag thuis blijven wonen en zeker weten dat u altijd hulp kunt krijgen als dat nodig is? Bijvoorbeeld als u valt of zich plotseling heel beroerd voelt? Lijkt het u prettig om bij noodgevallen altijd op assistentie te kunnen vertrouwen? Ofwel van uw buren, of van professionals? Dan is persoonsalarmering misschien iets voor u. Het systeem bestaat uit een basis-alarmtoestel dat bij u thuis wordt geplaatst en een zender met een knop erop. De zender draagt u altijd bij u, bijvoorbeeld om uw nek of aan uw riem. Mocht er iets gebeuren, dan kunt u met één druk op de knop contact opnemen

U kunt persoonsalarmering en professionele alarmopvolging direct aanvragen bij Servicepaspoort en Zorgbalans. Dit kan onder andere vanuit onze thuiszorgwinkel. Daarbij krijgt u korting op uw persoonsalarmering als u lid wordt van onze ledenservice Servicepaspoort. Ga naar de website van Servicepaspoort