Cliëntenraad

‘Elke stem verdient het gehoord en serieus genomen te worden’

Centrale Cliëntenraad
De basis van een cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten (WMCZ 2018). Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van Zorgbalans, zowel intramuraal als extramuraal. De Centrale Cliëntenraad (CCR) praat vanuit cliëntperspectief namens àlle cliënten mee over algemene beleidszaken, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vergadert om de twee maanden met de Raad van Bestuur. Hiermee kan de CCR maximaal invloed uitoefenen op zaken die er voor cliënten toe doen. De Raad van Bestuur voorziet de CCR op verzoek van de door hen gevraagde informatie en informeert de CCR regelmatig en tijdig.

De CCR bestaat uit maximaal zeven leden, ingevuld door cliënten en/of mantelzorgers die actueel zijn verbonden aan Zorgbalans en genoeg kennis en kunde hebben om de belangen van alle cliënten adequaat te kunnen behartigen. Voor een goede uitoefening van hun taak is het nodig dat leden van de CCR de wensen en meningen van Zorgbalanscliënten en hun vertegenwoordigers inventariseren en hen informeren over de voortgang en resultaten van de medezeggenschap.

Contact
Wilt u contact opnemen met de CCR? Stuur dan een mail naar ccr@zorgbalans.nl. De CCR houdt zich niet bezig met klachten van cliënten over de geleverde zorg van Zorgbalans. Zie daarvoor de klachtenprocedure.