Cliëntenraad

Gezocht: nieuwe leden voor de Centrale Cliëntenraad van Zorgbalans

Heeft u affiniteit met de zorg en wenst u een steentje bij te dragen aan de kwaliteit en cliëntgerichtheid van Zorgbalans? Dan is het wellicht iets voor u om zitting te nemen in de cliëntenraad.

Deze raad, bestaande uit vrijwilligers,  behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Zorgbalans en geven  gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van belang (kunnen) zijn.

De vergaderingen vinden iedere maand plaats. Voor deze vergaderingen dienen de leden van de cliëntenraad diverse stukken te lezen en een visie te vormen over de inhoud daarvan. Daarnaast zijn de leden zoveel mogelijk aanwezig op bijeenkomsten die te maken hebben met cliënten, verzorgenden en andere doelgroepen in de zorg.

Bent u geïnteresseerd in toetreding tot de cliëntenraad? Stuur dan een mail, voorzien van uw cv, naar clientenraad.thuiszorg@zorgbalans.nl

Centrale Cliëntenraad
De basis van een cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten (WMCZ 2018). Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van Zorgbalans. De Centrale Cliëntenraad (CCR) praat vanuit cliëntperspectief als enige namens àlle cliënten mee over algemene beleidszaken, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vergadert structureel met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur voorziet de CCR desgevraagd van de door hen gevraagde informatie en informeert de CCR regelmatig en tijdig.

De CCR bestaat uit maximaal zeven leden, een vacature wordt bij voorkeur ingevuld door cliënten en/of mantelzorgers die actueel zijn verbonden aan Zorgbalans. Voor een goede uitoefening van hun taak is het nodig dat leden van de CCR, de wensen en meningen van Zorgbalanscliënten en hun vertegenwoordigers inventariseren en hen informeren over de voortgang en resultaten van de medezeggenschap. Vice versa voorzien de cliëntenraden de CCR van de benodigde informatie en zoeken met hen het overleg als zaken breder aanhangig moeten worden gemaakt.