Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Zorgbalans houdt, als werkgever van de Raad van Bestuur, toezicht op het behalen van de doelen die afgesproken zijn. Naast deze wettelijke taken adviseert de RvT  de Raad van Bestuur.
Tweemaandelijks vindt er een overleg plaats tussen RvT en de bestuurder en worden actuele onderwerpen besproken. Met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad overlegt de RvT twee keer per jaar. Daarnaast voeren de leden meermaals per jaar gesprekken met bewoners en cliënten en nemen ze deel aan verschillende commissies gericht op de hoofdthema’s: Goede Zorg, Goed Werk en Economisch Duurzaam. Dit alles met het doel zo goed mogelijk toezicht te houden en breed geïnformeerd te zijn over wat er echt belangrijk is voor de cliënten en medewerkers van Zorgbalans.

In de Toezichtvisie en het Reglement leest u meer informatie over de werkwijze en de rol van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Wat doet de Raad van Toezicht?