Organisatie in beeld

De Raad van Bestuur (RvB) heeft de regie over de realisatie van de uitgezette richting en vertegenwoordigt Zorgbalans bij al onze doelgroepen, zoals de overheid, en in de media. De RvB bestaat bij Zorgbalans uit een persoon:
Mevr. T.H. Pieterse, MBA

Het Directieteam van Zorgbalans heeft de dagelijkse leiding over de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelstellingen en bewaakt dat waar de organisatie voor staat ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In een wekelijks overleg worden standpunten afgestemd t.b.v. (regionale) overleggen.

Het Directieteam bestaat uit:
Dhr. WJ. Egtberts, directeur Wonen & Revalidatie
Mevr. I. Veenstra, directeur Wijkzorg
Dhr. J.T. van Netten, directeur Ondersteuning

Het Directieberaad van Zorgbalans bereidt maandelijks gezamenlijk de besluiten voor en adviseert de bestuurder.

Het Directieberaad bestaat uit:
Het Directieteam
Mevr. J. Kunz, bestuurssecretaris en strategisch adviseur Juridische Zaken
Mevr. A. Nepal, specialist Ouderengeneeskunde
Dhr. P. van Hesse, strategisch adviseur Goed Werk
Dhr. R. Huijsmans, strategisch adviseur Vastgoed
Dhr. P. Kuijer, manager Informatievoorziening
Mevr. M. Roest, secretaresse Raad van Bestuur