Organogram en voorstellen Directie

Het Directieteam van Zorgbalans heeft de dagelijkse leiding over de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelstellingen en bewaakt dat waar de organisatie voor staat ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In een wekelijks overleg worden standpunten afgestemd t.b.v. (regionale) overleggen.

Het Directieteam bestaat uit:
Mevr. A.M.C.G. Schouten, voorzitter Raad van Bestuur
Dhr. WJ. Egtberts, directeur Wonen & Revalidatie
Mevr. I. Veenstra, directeur Wijkzorg
Dhr. J.T. van Netten, directeur Ondersteuning

Het Directieberaad van Zorgbalans bereidt maandelijks gezamenlijk de besluiten voor en adviseert de bestuurder.

Het Directieberaad bestaat uit:
Mevr. A.M.C.G. Schouten, voorzitter
Dhr. WJ. Egtberts, directeur Wonen & Revalidatie
Dhr. J. van Netten, directeur Ondersteuning
Mevr. I. Veenstra, directeur Wijkzorg
Mevr. J. Kunz, bestuurssecretaris en strategisch adviseur juridische zaken
Mevr. A. Nepal, specialist ouderengeneeskunde
Dhr. P. van Hesse, strategisch adviseur Goed werk
Dhr. R. Huijsmans, strategisch adviseur Vastgoed
Dhr. T. van Deudekom, expert informatiemanagement


Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw de Willigen

Vijf jaar geleden overleed de man van Anneke de Willigen (83). Ze bleef alleen achter op de veertiende verdieping van een hoog flatgebouw in...

Lees verder