Organisatie in beeld

De Raad van Bestuur (RvB) heeft de regie over de realisatie van de uitgezette richting en vertegenwoordigt Zorgbalans bij al onze doelgroepen, zoals de overheid, en in de media. De RvB bestaat bij Zorgbalans uit een persoon:
Mevr. T.H. Pieterse, MBA

Het Directieteam van Zorgbalans heeft de dagelijkse leiding over de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelstellingen en bewaakt dat waar de organisatie voor staat ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In een wekelijks overleg worden standpunten afgestemd t.b.v. (regionale) overleggen.

Het Directieteam bestaat uit:
Dhr. WJ. Egtberts, directeur Wonen & Revalidatie
Mevr. I. Veenstra, directeur Wijkzorg
Dhr. B. Bijnsdorp, directeur Strategie & Verbinding

Het Directieberaad van Zorgbalans bereidt maandelijks gezamenlijk de besluiten voor en adviseert de bestuurder.

Het Directieberaad bestaat uit:
Het Directieteam en
Mevr. J. Kunz, bestuurssecretaris en strategisch adviseur Juridische Zaken
Mevr. A. Nepal, specialist Ouderengeneeskunde
Dhr. R. Huijsmans, manager Vastgoed
Dhr. P. Kuijer, informatiemanager
Mevr. C. de Boer, strategisch adviseur Goed Werk
Mevr. S. Verdoes, concerncontroller