Directie in beeld

De Raad van Bestuur (RvB) van Zorgbalans bestaat uit een persoon en geeft leiding aan de totale stichting en bepaalt de uitvoering van het beleid. De RvB heeft daarmee de regie over de realisatie van de uitgezette richting en vertegenwoordigt Zorgbalans bij al onze doelgroepen, zoals de overheid, en in de media. Raad van Bestuur bestaat uit:
mw. drs. T.H. (Tamara) Pieterse, MBA

en een secretaris Raad van Bestuur:
mw. mr. J. (Cora) Kunz,

Het Directieteam van Zorgbalans heeft de dagelijkse leiding over de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelstellingen en bewaakt dat waar de organisatie voor staat ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In een wekelijks overleg worden standpunten afgestemd t.b.v. (regionale) overleggen.

Het Directieteam bestaat uit:
Dhr. WJ. Egtberts, directeur Wonen & Revalidatie
Mevr. I. Veenstra, directeur Wijkzorg
Dhr. J.T. van Netten, directeur Ondersteuning

Het Directieberaad van Zorgbalans bereidt maandelijks gezamenlijk de besluiten voor en adviseert de bestuurder.

Het Directieberaad bestaat uit:
Dhr. WJ. Egtberts, directeur Wonen & Revalidatie
Dhr. J. van Netten, directeur Ondersteuning
Mevr. I. Veenstra, directeur Wijkzorg
Mevr. J. Kunz, bestuurssecretaris en strategisch adviseur juridische zaken
Mevr. A. Nepal, specialist ouderengeneeskunde
Dhr. P. van Hesse, strategisch adviseur Goed werk
Dhr. R. Huijsmans, strategisch adviseur Vastgoed