Zorgbalans in cijfers

De organisatie

Ouderenzorg regio Kennemerland, van Castricum tot in Hillegom, gevestigd in Haarlem.

 • 13 woonzorglocaties: verpleging, verzorging en revalidatie.
 • 9 ontmoetingscentra voor mensen met een haperend brein en hun mantelzorgers.
 • 44 Thuiszorg Buurtteams: verpleging, verzorging, behandeling, huishoudelijke hulp en begeleiding.
 • 22 Prettig Thuis Teams: Volledig Pakket Thuis bij indicatie ‘wonen met zorg’.
 • Medische dienst bestaat uit: specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten.
 • Paramedische dienst bestaat uit: psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, diëtisten, ergotherapeuten.
 • Servicepaspoort: diensten voor gemak, gezondheid en ontspanning.
 • 1.400 cliënten voor wonen & revalidatie en ruim 5.000 cliënten wijkzorg.
 • FlexiCura is een 100% dochter van Zorgbalans waarbinnen o.a. Servicepaspoort, Huize Zocher en Nobilis vallen.
 • Omzet in 2021: 201 miljoen euro.

De medewerkers (intramuraal) per 30 juni 2022

 • 1.285 medewerkers (Fte) en ruim 900 vrijwilligers (aantal).
 • Instroom 2021: 193 medewerkers (Fte) – Uitstroom 2021: 176 medewerkers (Fte).
 • Het streven is naar 95% bezetting met vast personeel.
 • Alle zorgmedewerkers zijn geschoold (100%). Een aantal van hen is in opleiding naar een volgend niveau.
 • Ziekteverzuimpercentage 2021: 7,9%.
 • 24-uurs medische en verpleegkundige bereikbaarheid door eigen artsen en verpleegkundigen.
 • Ratio personele kosten versus opbrengsten 63,3%[1].

[1] De werkelijke personeelskosten 2021 (totaal intramuraal) uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten 2021 (intramuraal).

 xxx

xxx