Zorgbalans in cijfers

De organisatie

Ouderenzorg regio Kennemerland, van Castricum tot in Hillegom, gevestigd in Haarlem

 • 12 woonzorglocaties: verpleging, verzorging en revalidatie
 • 9 ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • 47 Thuiszorg Buurtteams: verpleging, verzorging, behandeling, huishoudelijke hulp en begeleiding
 • 19 Prettig Thuis Teams: Volledig Pakket Thuis bij indicatie ‘wonen met zorg’
 • Medische dienst bestaat uit: specialisten ouderenzorg, basisartsen en verpleegkundig specialisten
 • Paramedische dienst bestaat uit: psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, diëtisten, ergotherapeuten
 • Servicepaspoort: diensten voor gemak, gezondheid en ontspanning
 • 1.500 cliënten voor wonen & revalidatie en 3.600 cliënten wijkzorg
 • FlexiCura is een 100% dochter van Zorgbalans waarbinnen o.a. Huize Zocher en Nobilis vallen
 • Omzet in 2017: ruim 150 miljoen euro

De medewerkers in de Wlz (intramuraal) per 30 juni 2018

 • 1.117 medewerkers (Fte) en ruim 900 vrijwilligers (aantal)
 • Instroom 2017: 121 medewerkers (Fte) – Uitstroom 2017: 79 medewerkers (Fte)
 • Het streven is naar 95% bezetting met vast personeel
 • 100% van de zorgmedewerkers zijn geschoold. Een aantal van hen is in opleiding naar een volgend niveau.
 • Ziekteverzuimpercentage 2017: 6,1%
 • 24 uurs medische en verpleegkundige bereikbaarheid door eigen artsen en verpleegkundigen.
 • Ratio personele kosten versus opbrengsten 60%[1]

[1] De werkelijke personeelskosten 2017 (totaal intramuraal) uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten 2017 (intramuraal)

 xxx

xxx