Zorgbalans in cijfers

De organisatie

Ouderenzorg regio Kennemerland, van Castricum tot in Hillegom, gevestigd in Haarlem

 • 11 woonzorglocaties: verpleging, verzorging en revalidatie
 • 10 ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • 47 Thuiszorg Buurtteams: verpleging, verzorging, behandeling, huishoudelijke hulp en begeleiding
 • 15 Prettig Thuis Teams: Volledig Pakket Thuis bij indicatie ‘wonen met zorg’
 • Medische dienst bestaat uit: specialisten ouderenzorg, basisartsen en verpleegkundig specialisten
 • Paramedische dienst bestaat uit: psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, diëtisten, ergotherapeuten
 • Servicepaspoort: diensten voor gemak, gezondheid en ontspanning
 • 1.200 cliënten voor wonen & revalidatie en 4.500 cliënten wijkzorg
 • FlexiCura is een 100% dochter van Zorgbalans waarbinnen o.a. Huize Zocher en Nobilis vallen
 • Omzet in 2016: 150 miljoen euro

De medewerkers in de Wlz (intramuraal) per 1 mei 2017

 • 996 medewerkers (Fte) en ruim 900 vrijwilligers (aantal)
 • Instroom 2016: 84 medewerkers (Fte) – Uitstroom 2016: 73 medewerkers (Fte)
 • Het streven is naar 95% bezetting met vast personeel
 • 100% van de zorgmedewerkers zijn geschoold. Aantal van hen is in opleiding naar volgend niveau.
 • Ziekteverzuimpercentage 2016: 5,7%
 • 24 uurs medische en verpleegkundige bereikbaarheid door eigen artsen en verpleegkundigen.
 • Ratio personele kosten versus opbrengsten 66%[1]

[1] De werkelijke personeelskosten 2016 (totaal intramuraal) uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten 2016 (intramuraal)

 xxx

xxx 


Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw de Willigen

Vijf jaar geleden overleed de man van Anneke de Willigen (83). Ze bleef alleen achter op de veertiende verdieping van een hoog flatgebouw in...

Lees verder