Zorgbalans in cijfers

De organisatie

Ouderenzorg regio Kennemerland, van Castricum tot in Hillegom, gevestigd in Haarlem.

 • 13 woonzorglocaties: verpleging, verzorging en revalidatie.
 • 10 ontmoetingscentra voor mensen met een haperend brein en hun mantelzorgers.
 • 44 Thuiszorg Buurtteams: verpleging, verzorging, behandeling, huishoudelijke hulp en begeleiding.
 • 20 Prettig Thuis Teams: Volledig Pakket Thuis bij indicatie ‘wonen met zorg’.
 • Medische dienst bestaat uit: specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten.
 • Paramedische dienst bestaat uit: psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, diëtisten, ergotherapeuten.
 • Servicepaspoort: diensten voor gemak, gezondheid en ontspanning.
 • 1.600 cliënten voor wonen & revalidatie en 6.000 cliënten wijkzorg.
 • FlexiCura is een 100% dochter van Zorgbalans waarbinnen o.a. Huize Zocher en Nobilis vallen.
 • Omzet in 2019: ruim 175 miljoen euro.

De medewerkers in de Wlz (intramuraal) per 30 juni 2020

 • 1.232 medewerkers (Fte) en 900 vrijwilligers (aantal).
 • Instroom 2019: 178 medewerkers (Fte) – Uitstroom 2019: 137 medewerkers (Fte).
 • Het streven is naar 95% bezetting met vast personeel.
 • Alle zorgmedewerkers zijn geschoold. Een aantal van hen is in opleiding naar een volgend niveau.
 • Ziekteverzuimpercentage 2019: 6,5%.
 • 24-uurs medische en verpleegkundige bereikbaarheid door eigen artsen en verpleegkundigen.
 • Ratio personele kosten versus opbrengsten 63%[1].

[1] De werkelijke personeelskosten 2019 (totaal intramuraal) uitgedrukt in een percentage van de totale opbrengsten 2019 (intramuraal).

 xxx

xxx