Complimenten en klachten

De medewerkers en vrijwilligers van Zorgbalans zetten zich in voor goede zorg- en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig bij ons voelt en tevreden bent over onze zorg en diensten.

Tevreden over de zorg?
Laat het ons weten en wij zorgen dat uw compliment bij de juiste persoon/afdeling komt. Ook kunt u uw ervaringen met Zorgbalans delen op www.zorgkaartnederland.nl.

Niet tevreden over onze zorg?
Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of is (een deel van) de verleende zorg niet naar wens verlopen, dan horen we dit graag van u. Meer informatie over wat u moet doen als u niet tevreden bent, leest u hier. De afwikkeling van onvrede en/of klachten kent twee stappen:

  • Zorgbalans Klachtprocedure
  • Beroep op Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG)

Zorgbalans Klachtprocedure

Fase 1: Persoonlijke overleg met betrokkenen
Als u ergens niet tevreden over bent, dan vragen wij u uw onvrede met de betrokken medewerkers, de EVB of een leidinggevende/teammanager te bespreken. Dit kan telefonisch of persoonlijk en dat is vaak de snelste oplossing voor uw probleem.

Wilt u hulp bij het bespreekbaar maken van uw klacht?
U kunt zich eventueel laten begeleiden bij het bespreekbaar maken of indienen van uw onvrede door een van onze klachtenadviseurs. De klachtenadviseurs zijn te bereiken via telefoonnummers 06 22920471 en 06 20472224.

Fase 2: Een klacht schriftelijk indienen
Lukt het niet om in fase 1 uw klacht op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van Zorgbalans. De klachtencoördinator neemt na ontvangst van uw bericht telefonisch contact met u op en bespreekt samen met u hoe uw klacht het beste afgehandeld kan worden. Binnen zes weken ontvangt u een schriftelijk antwoord van de Raad van Bestuur op uw klacht. Lukt het niet binnen deze termijn, dan laten we u schriftelijk weten dat er vertraging is, waarom en hoe lang.

Adresgegevens
U stuurt uw klacht via het klachtenformulier, per mail of per post (postzegel niet nodig) naar:
Klachtencoördinator Zorgbalans
Antwoordnummer 1827
2000 WC Haarlem
E-mail: klachtencoordinator@zorgbalans.nl
Telefoon: 023 – 891 8408 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 15.30 uur).

Beroep op Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG)

Bent u niet tevreden over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld door Zorgbalans?
Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld door Zorgbalans, dan is er sprake van een geschil. Binnen 12 maanden nadat de klacht was ingediend bij Zorgbalans, kunt u het geschil voorleggen aan de VVG. Uitspraken van de VVG zijn bindend.

Let op: Speciale procedure voor klachten in het kader van de Wet zorg en dwang
Klachten van cliënten die betrekking hebben op beslissingen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) worden direct (zonder eerst een interne afwikkeling) door de landelijke KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (www.kcoz.nl) in behandeling genomen. De cliënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande van de cliënt kan een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de KCOZ over de inzet van onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname en/of verblijf in een zorginstelling.

De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan zich daarbij laten bijstaan door de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is niet in dienst bij Zorgbalans en behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning. Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersonen van Zorgstem:

Mariska van Huissteden via 06-25644905 of m.vanhuissteden@zorgstem.nl
Voor de woonzorglocaties Breezicht, De Houttuinen, De Moerberg, De Molenweid, Huis ter Hagen, Kennemerduin, Slottuin, Velserduin, W.F. Visserhuis, revalidatiecentrum Zuiderhout en de ontmoetingscentra Bloemenstroom, Polderstroom, Schulpenstroom, Spaarnestroom, Zandstroom en Zeestroom. Mariska is nu ook tijdelijk cliëntvertrouwenspersoon Wzd  voor de woonzorglocaties De Heemhaven, Den Weeligenberg, Horstendaal & Saanensduin en de ontmoetingscentra Bollenstroom, Heemstroom en Hofstroom.

Meer informatie
In onze klachtenregeling leest u uitgebreid over de voorwaarden waaronder u een klacht kunt indienen.