Complimenten en klachten

De medewerkers en vrijwilligers van Zorgbalans zetten zich in voor goede zorg- en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig bij ons voelt en tevreden bent over onze zorg en diensten.

Tevreden over de zorg?

Laat het ons weten en wij zorgen dat uw compliment bij de juiste persoon/afdeling komt. Ook kunt u uw ervaringen met Zorgbalans delen op www.zorgkaartnederland.nl


Niet tevreden over onze zorg?

Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of is (een deel van) de verleende zorg niet naar wens verlopen dan horen we dit graag van u. De afwikkeling van onvrede en/ of klachten kent twee stappen:
-> Interne afwikkeling
-> Externe afwikkeling

Interne afwikkeling

Persoonlijke overleg met betrokkenen
Als u ergens niet tevreden over bent, dan vragen wij u uw onvrede met de betrokken medewerkers, de EVB of een leidinggevende / teammanager te bespreken. Dit kan telefonisch of persoonlijk en dat is vaak de snelste oplossing voor uw probleem. Lukt het niet om contact te krijgen dat kunt u ook contact opnemen met de klachtencoördinator van Zorgbalans (023 – 89 18 408).

Wilt u hulp bij het bespreekbaar maken van uw klacht?
U kunt zich eventueel laten begeleiden bij het bespreekbaar maken of indienen van uw onvrede door een van onze klachtenadviseurs. De klachtenadviseurs zijn te bereiken onder telefoonnummer 023 – 89 13 503 en / of 89 11 734.

Een klacht schriftelijk indienen
Wanneer u uw klacht schriftelijk indient bij de klachtencoördinator neemt deze na ontvangst van uw bericht telefonisch contact met u op en bespreekt samen met u hoe uw onvrede afgehandeld kan worden. Zorgbalans streeft er naar uw klacht binnen twee weken op te lossen.

Adresgegevens
U stuurt uw klacht via het klachtenformulier, per mail of per post (postzegel niet nodig) naar:
Klachtencoördinator Zorgbalans
Antwoordnummer 1827
2000 WC Haarlem

E-mail: klachtencoordinator@zorgbalans.nl

Externe afwikkeling

Bent u niet tevreden over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld?
Wanneer u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw onvrede dan kan uw klacht in tweede instantie voorgelegd worden aan de Klachtencommissie van Zorgbalans. U neemt hiervoor contact op met de klachtencoördinator van Zorgbalans. Zij bespreekt met u de mogelijkheden om uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie.

Speciale procedure
Klachten van cliënten die betrekking hebben op beslissingen in het kader van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) kunnen bij de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (www.kcoz.nl), die door ActiZ voor klachten in het kader van de Wzd is ingesteld, worden ingediend. De cliënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande doet dit door een schriftelijke en gemotiveerde klacht bijvoorbeeld over de inzet van onvrijwillige zorg of een beslissing van de Wzd-arts, in te dienen bij deze klachtencommissie.

De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan zich daarbij laten bijstaan door de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is niet in dienst bij Zorgbalans en behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning. Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon Manon Lemmers (06-40316684, Lemmers@zorgstemvertrouwenspersonen.nl) van Zorgstem.

Alle informatie
In onze  klachtenregeling leest u uitgebreid over de voorwaarden waaronder u een klacht kunt indienen.