Vriendenstichtingen

Een prettig bankje in de tuin, een biljart in de hal of extra aankleding van een huiskamer; allemaal extra’s die het wonen bij Zorgbalans voor onze bewoners nog prettiger maken. Er zijn altijd zaken die vanuit het reguliere budget van Woonzorgcentra niet geregeld kunnen worden. Daarom zijn er stichtingen die een financiële bijdrage leveren aan de leefomgeving van onze cliënten. Deze middelen worden door de stichtingen verkregen via giften, donaties, subsidies, sponsoring en uit de opbrengst van belegd vermogen.

Er zijn twee stichtingen die financieel bijdragen:

  • Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans voor woonzorgcentra De Houttuinen, Den Weeligenberg (tegenwoordig Wijk Den Weeligenberg) en Zuiderhout;
  • Stichting Vrienden van Kennemerpark voor woonzorgcentrum Kennemerduin en de clubleden van onze ontmoetingscentra.

Uw bijdrage
U kunt deze stichtingen ondersteunen om extra’s voor de bewoners mogelijk te maken. Dit kan eenmalig of met een jaarlijks terugkerende donatie. Uiteraard kunt u ook via uw testament een stichting een legaat toezeggen. Giften worden zeer gewaardeerd. Voor beide stichtingen is uw gift bovendien aftrekbaar voor de belasting.

Informatie
Voor meer achtergrondinformatie over de stichtingen, het beleid en de resultaten kunt u onderstaande pdf’s downloaden.

Stichting Vrienden van  Kennemerpark

Algemene gegevens

Beleidsplan 2022-2027

2022 jaarverslag

2021 jaarverslag

2020 jaarverslag

2020 jaarrekening

2019 jaarverslag

2019 jaarrekening

2018 jaarverslag

2018 jaarrekening

Statuten

Stichting Vrienden Verpleeghuis Zorgbalans

2022 jaarrekening

2022 jaarverslag

2021 jaarverslag

2021 jaarrekening

2020 jaarverslag

2020 jaarrekening

2019 jaarverslag

2019 jaarrekening

2018 jaarverslag

2018 jaarrekening

Beleidsplan