Zorgwoningen

Mensen die zorgbehoeftig of 75 jaar en ouder zijn, kunnen in aanmerking komen voor een zorgwoning. Dit zijn zelfstandige woningen waar zorg- en dienstverlening mogelijk is. De woningen zijn dan ook te vinden in de nabijheid van een verzorgings- of buurthuis waar u als bewoner van een zorgwoning gebruik kunt maken van de dagactiviteiten. We noemen dit ook wel een aanleunwoning.

In de gemeente Velsen hebben de volgende locaties het label ‘zorgwoning’:

  • De Hofstede in Velserbroek
  • De inleunwoningen Huis ter Hagen in Driehuis
  • Het Zeewijkplein in IJmuiden
  • De Schulpen in Velsen Noord

Inschrijven zorgwoning
Bent u geïnteresseerd in een zorgwoning? Vanaf 1 maart 2021 kunt u zelf reageren op zorgwoningen in de gemeente Velsen via www.mijnwoonservice.nl. Als u nog niet bent ingeschreven, kunt u dit regelen via mijnwoonservice.nl. De inschrijving kost € 10, evenals de jaarlijkse verlenging.

Stond u voorheen bij Zorgbalans op de wachtlijst voor een zorgwoning? Dan is uw inschrijving per 1 maart 2021 overgezet naar mijnwoonservice.nl. U heeft hier begin januari 2021 een brief over ontvangen van Zorgbalans, Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen.

Hof van Leijh
Heeft u interesse in een woning in Hof van Leijh in Haarlem? Op Elan Wonen kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde, u komt dan op de ‘interesselijst’. Alle geïnteresseerden op deze lijst worden actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en vorderingen van dit project. Meer informatie over dit complex is te vinden op Elan Wonen. Voor een woning in Hof van Leijh dient u ingeschreven te staan op www.mijnwoonservice.nl.

Ook als u op zoek bent naar een andere huurwoning met zorg in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal of Zandvoort, dan kunt u zich inschrijven via mijnwoonservice.nl.

Wachttijden
De wachttijd voor het verkrijgen van een zorgwoning hangt af van de inschrijfduur, eventuele voorkeuren of zorgindicatie en de medische of sociale urgentie. Mensen met een zorgindicatie (Wmo, Wlz of Zvw) of een Wmo verhuisadvies krijgen voorrang. Let op: ook hiervoor moet u ingeschreven staan bij www.mijnwoonservice.nl.

Vragen over inschrijving of woningaanbod
Heeft u vragen over uw inschrijving of over het woningaanbod? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van Woningnet op 0900 – 040 08 00.