De onvoorspelbaarheid van het coronavirus

21-04-2020 | Rubriek(en): Corona

Sinds vorige week komt er meer (landelijke) berichtgeving over de zorg voor de oudere kwetsbare bewoners in woonzorglocaties en in de thuiszorg. Lag voorheen de focus op de IC-capaciteit en de problemen die de coronacrisis binnen de ziekenhuizen oplevert, nu is er een bredere blik en aandacht voor de (veelal) kwetsbare ouderen die in zorginstellingen en thuis worden geraakt. Zorgbalans is blij dat er meer erkenning komt voor de gevolgen van de coronacrisis in de verpleeghuiszorg en thuiszorg en het heftige verdriet wat erbij komt kijken.
Dit inzicht draagt hopelijk ook bij aan begrip voor de dilemma’s waar we als samenleving en zorgorganisaties voor staan bij de bestrijding en beheersing van het coronavirus.

Coronavirus binnen Kennemerduin
Ruim een maand nadat de eerste bewoner binnen Zorgbalans positief werd getest, zien we dat een gelijke aanpak binnen onze 12 woonzorglocaties, 47 wijkzorgteams en 20 Prettig Thuis teams, tot verschillende omstandigheden kan leiden. Zo zijn er locaties zonder corona, locaties waar het aantal besmettingen kon worden beperkt en een paar locaties waar sprake is van een uitbraak. Met name onze woonzorglocatie Kennemerduin in Heemstede is onevenredig hard getroffen. Bij 59 van de 87 bewoners werd een test afgenomen. 50 bewoners zijn positief getest op een coronabesmetting. De afgelopen periode zijn hier, ten gevolge van onderliggend lijden in combinatie met een coronabesmetting, 24 kwetsbare bewoners overleden. Inmiddels zijn de andere bewoners weer hersteld of herstellende. Momenteel is nog één bewoner positief getest. Alle andere bewoners van Kennemerduin zijn niet besmet. Ongeveer 30% van de medewerkers van Kennemerduin werd in de afgelopen periode positief getest op een coronabesmetting. Het merendeel van hen is (bijna) hersteld en heeft de werkzaamheden inmiddels weer (gedeeltelijk) hervat. Tien medewerkers zijn momenteel nog volledig ziek.

Er voor elkaar zijn
Wij leven intens mee met iedereen die afscheid heeft moeten nemen van een dierbare in deze coronacrisis. Uit respect voor onze bewoners, hun naasten, vrijwilligers en medewerkers zijn we tot nu toe terughoudend geweest met de externe communicatie. Ook omdat eenieder zijn aandacht moet kunnen richten op dat wat het allerbelangrijkste is: het verlenen van goede zorg, voldoende tijd voor rouw en aandacht hebben voor elkaar in deze moeilijke periode. Er voor elkaar zijn. Een periode die gekenmerkt werd, en nog steeds wordt, door uitersten: het intense verdriet van afscheid nemen en de grote opluchting bij herstel. Zorgbalans wil haar cliënten, diens naasten en medewerkers beschermen tegen deze mogelijke (media)aandacht die voor hen te belastend kan zijn onder deze omstandigheden of hen af kan leiden van essentiële zaken. Uiteraard worden onze bewoners, hun naasten en onze medewerkers vanaf het begin op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen Zorgbalans.

Op een later moment, na deze coronacrisis, organiseren wij een herdenkingsbijeenkomst om elkaar te treffen, herinneringen uit te wisselen en te herdenken.

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw De Niet

Mevrouw De Niet-Van Toor (91) woont sinds een paar maanden in het W.F. Visserhuis. Ze zou er met haar echtgenoot een kamer delen. Corona...

Lees verder