Update coronavirus 18 maart 2020

18-03-2020 | Rubriek(en): Corona

Het kan niet genoeg gezegd worden: wat ben ik trots en onder de indruk van de grote toewijding in onze organisatie bij alle hardwerkende, betrokken collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers. Het is hartverwarmend om te zien wat een mooie initiatieven ontstaan onder uitdagende omstandigheden. Zorgbalans waardeert ieders inzet en flexibiliteit in deze crisistijd enorm. Mede hierdoor kunnen we goede zorg voor u en uw dierbaren blijven bieden.

We gaan onzekere tijden tegemoet. De boodschap van premier Rutte in zijn toespraak van maandagavond was duidelijk; het is op dit moment onbekend hoe lang het coronavirus ons land in zijn greep zal houden. Vanuit Zorgbalans doen we er uiteraard alles aan om waar mogelijk het virus te beheersen maar vooral om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Hieronder leest u welke maatregelen we treffen en wat dit betekent voor onze cliënten, hun naasten en onze vrijwilligers.

Regionale samenwerking en crisisteam
Om de continuïteit van zorg en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel te kunnen waarborgen, werkt Zorgbalans nauw samen met alle zorgorganisaties in de regio. Gezamenlijk staan we voor deze grote opdracht.

Zorgbalans heeft daarnaast een eigen crisisteam dat 24/7 paraat staat en schakelt met regionale organisaties, zoals de GGD en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Iedere dag om 10.00 uur komt het crisisteam bijeen. Uiteraard staat het Zorgbalans crisisteam continu in nauwe verbinding met onze collega’s op de verschillende woonzorglocaties, in de Wijkzorg, Prettig Thuis Teams, Ontmoetingscentra en op de kantoorlocatie in Leidsevaart.

Allerbelangrijkste blijft algemene hygiëne
Wij willen u erop blijven wijzen dat het heel belangrijk is om altijd de belangrijke algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig
  • Schud geen handen

Locatie gebonden werken
Een nieuwe maatregel is dat medewerkers en vrijwilligers vanaf heden gebonden zijn aan één woonzorglocatie. Medewerkers en vrijwilligers zijn hierover al persoonlijk geïnformeerd.

Inzet vrijwilligers
We kunnen alle hulp nu goed gebruiken. Daarom blijven alle vrijwilligers die al langer betrokken zijn bij Zorgbalans, van harte welkom, tenzij ze verkouden zijn!

Bezoek cliënten
We willen onze kwetsbare ouderen zo goed mogelijk beschermen. Daarom houden wij ons aan de landelijke afspraken. In onze woonzorgcentra is dus het beleid dat cliënten maximaal één bezoeker per dag mogen ontvangen. Ook hier geldt, ter bescherming van onze kwetsbare ouderen, dat bezoekers die verkouden zijn niet op een woonzorglocatie mogen komen. Bewoners/cliënten in de palliatief terminale fase kunnen in overleg met de locatiemanager in kleine aantallen wel bezoek krijgen.

Helaas is er helemaal geen bezoek mogelijk als op een woonzorglocatie het coronavirus is vastgesteld.

Wij benadrukken nogmaals dat het ook voor onze cliënten die thuis wonen verstandig is om terughoudend te zijn met bezoek.

Meer weten?
Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen we u naar het publieksinformatienummer van het RIVM: 0800-1351.

Tot slot
Zorgt u goed voor uzelf en voor elkaar, zodat we gezamenlijk deze crisisperiode het hoofd kunnen bieden. Ik wil u nogmaals danken voor uw betrokkenheid en inzet, dat doet eenieder goed.

Met vriendelijke groet,

Tamara Pieterse
Bestuurder Zorgbalans

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder