Update coronavirus 20 mei 2020

20-05-2020 | Rubriek(en): Corona

Beste lezer,

Zowel in Nederland als binnen Zorgbalans zijn we in een nieuwe fase gekomen. Minister De Jonge noemt deze fase de overgangsfase. Zolang er geen vaccin of behandeling beschikbaar is, zal het coronavirus in de samenleving aanwezig zijn en moeten wij hiermee leren leven. Om die reden is en blijft het belangrijk dat iedereen zich strikt blijft houden aan de geldende maatregelen en dat er een actief testbeleid is.

Hieronder de belangrijkste informatie voor de ouderenzorg, zowel naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge als de ontwikkelingen binnen Zorgbalans.

Blijf aandacht houden voor de basisregels!

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
  • Geef geen hand
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
  • Vermijd drukte: ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden

Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Coronasituatie binnen Zorgbalans
Op dit moment zijn er geen bewoners met een positieve coronabesmetting op onze woonzorglocaties. De COVID-19 unit in Zuiderhout is gesloten, maar mocht dat onverhoopt nodig zijn, dan zullen we deze opnieuw openen. De corona wijkteams blijven actief en hebben continu thuiswonende cliënten (tijdelijk) in zorg. Daarnaast vervullen zij een belangrijke rol in ons testbeleid. Helaas is een aantal collega’s nog ziek door een coronabesmetting, gelukkig zijn veel collega’s al hersteld. Ik wens alle collega’s die aan het herstellen zijn van een coronabesmetting of om een andere reden niet kunnen werken heel veel beterschap.

Bij een verdenking op een coronabesmetting wordt een cliënt of collega zo spoedig mogelijk getest en worden de juiste maatregelen genomen.

Bezoekregeling verpleeghuizen
Vanaf 11 mei 2020 is landelijk gestart met de verruiming van de bezoekregeling in woonzorglocaties. In de veiligheidsregio Kennemerland heeft een andere zorgaanbieder een locatie kunnen openen, er was ruimte voor één locatie per veiligheidsregio.

Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties: iedere woonzorglocatie die voldoet aan de voorwaarden mag bezoek toelaten. Hiervoor is afstemming met de cliëntenraad, ondernemingsraad, Vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde en Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR) een vereiste. Met de verwachting dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk van kracht is en alle woonzorglocaties openstaan voor (beperkt) bezoek.

Zorgbalans heeft in de afgelopen periode de voorbereidingen getroffen om vanaf 25 mei bezoek weer welkom te heten, conform de landelijke richtlijn en voorwaarden. De eerste bezoekers gaan wij welkom heten in De Heemhaven in Heemstede; bewoners en naasten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Alle andere locaties zullen binnenkort volgen, ook deze bewoners en naasten ontvangen hierover informatie.

Ontmoetingscentra
De ontmoetingscentra mogen vanaf 1 juni weer opstarten, wanneer voldaan kan worden aan de basisregels en andere voorwaarden. De programmacoördinatoren stellen, samen met collega’s, een plan per ontmoetingscentrum op. Clubleden en naasten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Afgelopen periode hebben de ontmoetingscentra alle clubleden via de digitale weg of met individuele programma’s kunnen begeleiden. Vanaf 1 juni zullen wij clubleden (in kleinere groepen) weer ontvangen in de stromen, naast het alternatieve individuele aanbod dat komende periode ook zal blijven bestaan.

Welk speciaal advies geldt voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)?
Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Wees dan extra voorzichtig. Het kan voor kwetsbare ouderen verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen of beperkt bezoek te ontvangen. Zie de routekaart voor kwetsbare groepen.

Zorgvuldige inzet van vrijwilligers
Tegelijkertijd met het verruimen van de bezoekregeling verpleeghuizen en het opstarten van de ontmoetingscentra, gaat Zorgbalans ook vrijwilligers weer van harte welkom heten. Wij moeten daarbij wel een voorbehoud maken, in lijn met bovenstaande informatie. Een aantal van onze vrijwilligers is ouder dan 70 jaar en heeft een onderliggende aandoening. Voor hen gelden vanuit de overheid nog aanvullende maatregelen en extra voorzichtigheid. Wij vragen hiervoor uw begrip.

PBM en testen voor mantelzorgers
Voor mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg die zorgen voor kwetsbaren met (symptomen van) COVID-19 én waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging, komen ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar. Hiervoor schrijft de huisarts of GGD-arts een recept uit. De voorgeschreven PBM kunnen worden opgehaald bij de apotheek.

Met betrekking tot het testen van mantelzorgers is de GGD teststraat beschikbaar. Zorgbalans is in overleg met de GGD om deze testen voor mantelzorgers thuis door het corona wijkteam te laten uitvoeren, omdat mantelzorgers niet altijd de beschikking hebben over een auto of naar de teststraat kunnen gaan.

Compliment en dank!
We gaan een periode in van ‘leven met corona’. Ondanks de versoepelingen blijven de maatregelen van kracht, dat blijft anders dan anders – laten we dat niet als normaal gaan zien. De maatregelen blijven ingrijpend: voor ons allemaal. Ik wil u complimenteren met uw uithoudingsvermogen en flexibiliteit. En héél veel dank uitspreken voor uw inzet voor onze cliënten en onze collega’s: hartverwarmend!

Blijf alert op uw gezondheid en die van uw naasten,

Met vriendelijke groet,

Tamara Pieterse
Bestuurder Zorgbalans

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder