Update coronavirus 8 april 2020

08-04-2020 | Rubriek(en): Corona

Het coronavirus raakt ons allemaal, privé en in het werk. Uiteraard zijn er ook binnen Zorgbalans bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers die (zelf of in hun directe omgeving) bekend zijn met een (sterke verdenking op) coronabesmetting.

Binnen Zorgbalans richten wij ons continu op het zoveel als mogelijk voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Met als allerbelangrijkste maatregelen: handhygiëne, inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen en social distancing. Wij houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen voor de zorg en de adviezen van GGD en overheid. Dat is noodzakelijk, maar we beseffen dat de impact hiervan groot is: zowel voor bewoners van onze woonzorglocaties en thuiswonende ouderen als voor medewerkers, vrijwilligers en naasten. Wij voeren sinds 30 maart een actief testbeleid voor medewerkers en al langer voor cliënten en hebben voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Zorgbalans maakt veel gebruik van technologie om cliënten in de gelegenheid te stellen contacten te onderhouden, om zorg op afstand te kunnen bieden en om als organisatie daadkrachtig te kunnen blijven opereren onder moeilijke omstandigheden. Toch wordt iedere dag de waardevolle aanwezigheid van naasten en vrijwilligers gemist.

Ondanks alle maatregelen zien wij het aantal besmettingen en mensen die overlijden in de wijk en op onze woonzorglocaties toenemen. In aansluiting op eerdere berichtgeving over Kennemerduin, zien wij momenteel een toename van het aantal cliënten met een (verdenking op) coronabesmetting in Breezicht, Huis ter Hagen en het W.F. Visserhuis. Per situatie wordt beoordeeld of een bewoner tijdelijk verhuist naar onze COVID-19 unit bij onze locatie Zuiderhout of dat de bewoner individueel wordt geïsoleerd op de eigen woning of verplaatst naar cohortverpleging op locatie. In de wijk zien wij eveneens een sterke groei van het aantal cliënten dat een beroep doet op onze wijkteams corona (op indicatie van de huisarts, ziekenhuis of thuiszorg).

Wij willen iedereen heel veel sterkte wensen in deze moeilijke periode. Blijf u strikt houden aan de maatregelen: alleen samen krijgen we corona onder controle. Wij leven intens mee met eenieder die herstellende is van een coronabesmetting en wensen hen een voorspoedig herstel. En spreken ons medeleven uit naar iedereen die afscheid moet nemen van een dierbare. Heel veel sterkte. Voor onze woonzorglocaties zal Zorgbalans, na de coronaperiode, herdenkingsbijeenkomsten organiseren om elkaar te treffen, herinneringen uit te wisselen en om op een gepaste wijze onze bewoners te herdenken.

Tamara Pieterse
Bestuurder Zorgbalans

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder