Op de meeste locaties van Zorgbalans kunt u gratis gebruik maken van WiFi. Dat betekent goed en snel internet op uw mobiele telefoon, tablet (bijvoorbeeld iPad) of laptop. Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor de bewoners en gasten van Zorgbalans. Om draadloos te internetten heeft u een wachtwoord nodig welke u op de locatie kunt opvragen bij de Servicebalie of gastvrouw. Door ons WiFi-netwerk te gebruiken, stemt u automatisch in met de voorwaarden. Het niet of niet goed functioneren van de internetverbinding, kan door de gebruiker aan de Servicebalie van de Zorgbalans locatie worden gemeld. Internet is niet perfect. Hoewel wij ons best doen, kunnen wij niet garanderen dat de internetverbinding altijd werkt.

Uw veiligheid en privacy

U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw “mobiel apparaat” en dataverkeer. We adviseren om een anti-virusprogramma en firewall te gebruiken. Alle gegevens die u invoert zijn niet per defenitie beveiligd. Het is alleen beveiligd als u gebruik maakt van een veiligheidsprotocol zoals https, POP3/IMAP met met SSL of TLS. Zorgbalans bewaart uitsluitend informatie omtrent de gebruikers die wettelijk verplicht en nodig is.

Onze voorwaarden

Door gebruik te maken van ons gratis WiFi, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden:

– de aangeboden internettoegang is uitsluitend bestemd voor gebruik d.m.v. een “mobiel apparaat” van een bewoner of gast van Zorgbalans. Elke bewoner of gast mag d.m.v. één apparaat verbinding hebben;

– voor het gebruik van beschikbare bandbreedte geldt een zogenaamde faire-use policy. Het down- dan wel uploaden van grote bestanden, zoals films en CD-image-bestanden is niet toegestaan;

– het is niet toegestaan om het netwerk te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden, raadplegen, downloaden, en/of het netwerk te gebruiken voor zaken welke volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan;

– het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden. Noch activiteiten te ontplooien die een provocatie kunnen zijn tot het plegen van misdaden en/of wanbedrijven. Noch communicatieplatformen te bezoeken en/of gebruiken van misdadige groeperingen;

– het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, randapparatuur en informatie die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik;

– Zorgbalans behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de internettoegang (tijdelijk) te beëindigen of te ontzeggen;

– gebruiker verklaart Zorgbalans niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele schade in de ruimste zin, ten gevolge van gebruik van de internettoegang. Met name voor eventuele uitval van internet, netwerk dan wel verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen, zoals het ontbreken of beperkt Wi-Fi signaal;

– gebruiker verklaart Zorgbalans niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker, en verplicht zich Zorgbalans direct op de hoogte te stellen als gebruiker enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker op het Internet dan wel server. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na beëindigen van het gebruik van de internettoegang.

De gebruiker die handelt in strijd met deze voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Zorgbalans voortvloeiende schade.