Zuid-Kennemerland loopt voorop in zorg voor kwetsbare ouderen

12-04-2016 | Rubriek(en): Welzijn

Begin dit jaar zijn 120 huisartsen, negen thuiszorgaanbieders, een ziekenhuis, zes gemeenten en diverse welzijnsorganisaties een verregaande samenwerking gestart: Wijkgericht Zorg Zuid-Kennemerland. Samen zorgen zij ervoor dat kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen van nog betere zorg en begeleiding worden voorzien.

VO en huisarts zijn de spil

Kern van het nieuwe programma is de innige samenwerking tussen de huisarts en een ‘verpleegkundige  ouderenzorg’ (VO). De VO is een gespecialiseerde wijkverpleegkundige, die in dienst is van een thuiszorgorganisatie en behoort tot een van de buurtteams in de regio. De VO en de huisarts nemen samen de zorg voor de meest kwetsbare ouderen in de wijk op zich. Zo nodig worden zij ondersteund door een speciaal team van deskundigen of kunnen ze de hulp inroepen van diverse zorg- en welzijnsorganisaties.

Eerste stappen gezet

Sinds de start op 1 januari zijn al veel stappen gezet. De criteria waar ouderen aan moeten voldoen om voor het programma in aanmerking te komen zijn vastgesteld en huisartsen zijn begonnen met het aanmelden van hun patiënten. Alleen al in de maand maart zijn 56 patiënten aangemeld.

Thuiszorgorganisaties zijn begonnen met het selecteren van wijkverpleegkundigen die de rol van VO op zich kunnen nemen, zodat de samenwerking tussen hen en de huisartsen vorm krijgt.

Ook is een informatiepunt geopend in Velserbroek dat alle werkdagen bereikbaar is voor vragen. Meer informatie: wijkgerichte-zorg.nl/

 

Meer weten? Lees hier het Artikel Wijkgerichte Zorg Zuid-Kennemerland van journalist Brigitte Kooijman.

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8 918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

Mevrouw Nuyen

Mevrouw Nuyen is 95 jaar, maar nog steeds scherp van geest. Twaalf jaar geleden verhuisde ze van haar woning in Santpoort naar de tweede...

Lees verder