Zorgbalans tekent de Green Deal zorg 2.0 voor duurzame zorg

11-10-2021 | Rubriek(en): Nieuws

Zorgbalans heeft zich met haar dertien woonzorglocaties en negen ontmoetingscentra in de regio Kennemerland aangesloten bij de Green Deal zorg 2.0. Hiermee belooft Zorgbalans een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector en zet zij zich in voor CO2-reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving.

Gasloze woonzorglocatie
Binnen Zorgbalans staat het leveren van goede zorg en het welzijn van de cliënten altijd voorop, maar ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Rob Huijsmans, manager vastgoed bij Zorgbalans: ‘Wij streven ernaar om al onze gebouwen zo energiezuinig mogelijk vorm te geven. Bij het realiseren van een compleet nieuw gebouw maken wij daarom zoveel mogelijk duurzame keuzes’. Enige jaren geleden liet de zorgorganisatie al een duurzame woonzorglocatie in Bennebroek bouwen. Gasloos, veel zonnepanelen, warmtepompen, LED-verlichting en hoogwaardige isolatie (driedubbel glas).

Zorgbalans is sinds 2010 op een duurzamere weg ingeslagen en heeft zich, net als iedere andere zorgorganisatie, in toenemende mate te verantwoorden over verduurzaming. Afgelopen jaar zijn de energiebesparingsplannen geactualiseerd en is een CO2 routekaart opgesteld voor onder andere het ministerie van VWS en ActiZ. In deze routekaart wordt per woonzorglocatie van Zorgbalans inzichtelijk gemaakt welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen en nog worden getroffen op de locaties.

Green Deal zorg 2.0
Een logische volgende stap voor Zorgbalans is zich aan te sluiten bij de Green Deal zorg 2.0, om zo de bijdrage van Zorgbalans aan het actief verduurzamen binnen de zorgsector ook extern zichtbaarder te maken. Zorgbalans spant zich al meerdere jaren in om haar bedrijfsvoering te verduurzamen en daarmee de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit wordt vertaald naar de volgende acties: een lager energieverbruik van haar woonzorglocaties, het inkopen van groene energie met Garanties van Oorsprong (GvO), het waar mogelijk hergebruiken van materialen waaronder inventaris. En tot slot een gezond makende leefomgeving in de woonzorglocaties en ontmoetingscentra, onder meer door cliënten activiteiten binnen en buiten deze locaties aan te bieden.

De Green Deal aanpak is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de ministeries bij de uitvoering hiervan.
De Omgevingsdienst IJmond voert namens en voor onder andere gemeente Haarlem taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. Beide organisaties juichen het van harte toe dat Zorgbalans zich ook bij de Green Deal zorg 2.0 aansluit.

Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

De heer Rip

    Robert Rip (85) zit comfortabel in zijn stoel. Door zijn raam kijkt hij uit over de vernieuwde tuin van het W.F. Visserhuis....

Lees verder