Specialistisch geriatrisch behandelcentrum Sonnevanck (voor professionals)

De druk op de zorg neemt toe: mensen worden steeds ouder, hebben meer zorg nodig en de zorgvraag wordt steeds complexer. Zorgbalans ziet vaker situaties waarin cliënten het wonen binnen een woonzorglocatie voor andere bewoners ontregelen. Dit kan gaan om cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) en/of psychiatrische problemen die thuis wonen en acuut zorg nodig hebben. De complexiteit van deze doelgroep vraagt om goed voor deze zorgvraag opgeleide zorgmedewerkers en een veilige omgeving voor de cliënt. Dit komt samen in behandelcentrum Sonnevanck.

Impressie nieuwbouw Sonnevanck

Sonnevanck is ons specialistisch geriatrisch behandelcentrum in Hillegom en heeft een regionale functie voor de inwoners van Zuid-Kennemerland, Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden. Hier kunnen met name ouderen met een zware zorgvraag terecht voor kortdurende opname of een interventie vanuit een andere instelling. Ook is er ruimte voor mensen die langer gebruik moeten maken van intensieve en specialistische zorg in een veilige en warme omgeving.

Regionaal expertisecentrum
Voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) in de regio Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek) en Zuid-Holland Noord is Sonnevanck een beoogd expertisecentrum, passend in de landelijke en regionale structuur van Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en Regionaal Expertise Centrum (REC). Het centrum wordt opgezet in nauwe samenwerking met het landelijke netwerk D-ZEP, zodat goed gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande expertise en ervaring binnen Zorgbalans en het landelijk ontwikkelde zorgprogramma. De expertise die in dit behandelcentrum wordt opgebouwd, wordt breder gedeeld in de regio. De nieuwbouw van Sonnevanck wordt in 2024 in gebruik genomen.

Zorgorganisaties kunnen bij het team van Sonnevanck onder andere terecht voor een consultatie of interventie voor een bewoner met dementie en ontregel(en)d gedrag. In de video hieronder leggen we dit kort uit.


Wonen met zorg, maak hier uw berekening

Wonen met zorg
Maak hier uw berekening

REKENTOOL

Zoek zorg in uw regio

Heeft u vragen of
wilt u zorg aanvragen?

023 - 8918 918 info@zorgbalans.nl Ik wil graag gebeld worden

Cliënten vertellen

De heer Rip

Robert Rip (85) zit comfortabel in zijn stoel. Door zijn raam kijkt hij uit over de vernieuwde tuin van het W.F. Visserhuis. Hij woont...

Lees verder